Zápis na ZŠ Arménská 2023
Zvláštní zápis do 1. tříd (týká se ukrajinských žáků): 1. 6. 2023 od 8.00 do 10.30 h