Pomůcky ČJ


6. – 9. ročník

  • MLUVNICE – velký linkovaný (444)
  • SLOH – velký linkovaný (424)
  • LITERATURA – malý linkovaný (524)
  • PÍSEMNÉ PRÁCE – malý linkovaný (524)

6. a 7. ročník

  • LITERATURA – složka na pracovní listy A4 (stačí papírová, popř. pořadač s eurofoliemi)