Pomůcky CH a F


Chemie – velký nelinkovaný A4 (460) + podložka (lenoch)

Fyzika – velký nelinkovaný A4 (460); možná i 445