Pomůcky VO a VZ


Výchova k občanství

  • 6. ročník – portfolio
  • 7. ročník – portfolio
  • 8. ročník – portfolio
  • 9. ročník – sešit malý linkovaný – A5

Poznámka: nákup složek na portfolio zajistí škola – budou sloužit po celé čtyři roky výuky předmětu VkO

Výchova ke zdraví – sešit malý linkovaný (A5 – 544)