Pomůcky PČ


6. a 7. ročníky do pracovních činností (pěstitelské a technické práce)

  • sešit A5 – 560 ( z jedné strany TP z druhé PP – pro oba ročníky jeden sešit
  • ochranný oděv
  • pevná obuv (pro období pěstitelských prací)

9. ročník – Svět práce (volba povolání)

  • sešit A5 – 544