ŠMouLa


Šifrovací, Matematická a Logická soutěž pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Je zaměřena na rozvoj klíčových dovedností pro 21. století, které jsou nezbytné pro úspěch v digitálním světě. Jejím cílem je prohloubit dovednost žáků vyhledávat potřebné informace na internetu, správně formulovat dotazy směrem k umělé inteligenci, rozšířit mediální kompetence žáků.

Číst více…

Mobilita jednotlivců – Osnovna šola Antona Ukmarja Koper


V rámci programu Erasmus+ jsem měla možnost navštívit Osnovnou šolu Antona Ukmarja ve slovinském Koperu, kde jsem v květnu realizovala mobilitu stínování. S průvodci z řad žáků jsem zkoumala chod školy, prošla interiéry i exteriéry, sledovala logistiku a kochala se pohledem na moře, které je v její blízkosti. Na zahradě jsem v meteostanici zjistila aktuální klimatické podmínky a prohlédla si altánek určený k výuce ve školní zahradě i relaxaci. Mé pozornosti neunikl ani včelín.

Číst více…

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou


V květnu se žáci druhého stupně účastnili atletických závodů – Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou. Ve čtvrtek 2. 5. 2024 se uskutečnilo obvodní kolo, kterého se zúčastnilo 48 žáků z naší školy. Závody se konaly na stadionu Pod Palackého vrchem, v areálu VUT v Brně. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií.

Číst více…

Stínování na OŠ Snu Samorog v Lublani


V rámci mobility do Slovinska jsem měl možnost stínovat a seznámit se s principy výuky na lesní základní škole Snu Samorog na okraji slovinského hlavního města – Lublaně. Lesní škola představuje typ školy, s kterou nemám žádné zkušenosti nejen já, ale také většina českých učitelů, neboť tento typ školy v České republice nenajdeme (máme lesní školky, školy jsou ale raritou).

Číst více…

Sportovní den se ZŠ Vedlejší


Naše ZŠ uspořádala 21.května třetí ročník sportovního dne, kterého se zúčastnilo přibližně 200 žáků naší školy a ZŠ Vedlejší. V centru dění byli tentokrát žáci sedmých tříd, kteří soutěžili nejen ve sportovních, ale i v technických dovednostech. Celý den byl rozdělen do osmi různých stanovišť, kde mohli žáci ukázat své schopnosti a týmovou spolupráci.

Číst více…