Kdo uklízel, neznečistí


V rámci akce Ukliďme Česko jsme se se žáky VIII. C domluvili, že se přidáme k dobrovolníků, kteří po celé republice pomáhají zlikvidovat černé skládky a nepořádek. Důležité bylo vybrat a nafotit lokalitu, kde bychom strávili odpoledne úklidem a ulehčili tak přírodě od odpadků. Protože většina žáků bydlí v Bohunicích, vybrali si úklid v okolí říčky Leskavy.

Číst více…

Matematické soutěže na druhém stupni


Účast v matematických soutěžích je na naší škole dobrovolná. Přestože mnozí tvrdí, že matematika nepatří mezi oblíbené předměty, každoroční zájem o školní kola těchto soutěží je vysoký. Během roku se žáci mají možnost přihlásit na Logickou olympiádu, Matematickou olympiádu, Pythagoriádu, Pangeu a Matematického klokana. Poslední dvě soutěže proběhly v jarních měsících a přinášíme vám pár informací z jejich průběhu.

Číst více…

Vodící pes


V květnu nás na 1.stupni navštívili vodící psi se svými majiteli. Paní, která je nevidomá a pán, který pro tyto postižené cvičí vodící psy. Byl to velmi poučný a zajímavý program, dozvěděli jsme se např. jak se chovat k nevidomým, když je potkáme na ulici.

Číst více…

Malování


V pátek jsme šli ve výtvarné výchově malovat do plenéru. Úkolem bylo namalovat 2 jarní květiny a živočicha, který tyto květiny na jaře opyluje, vše jsme se učili v prvouce a při tomto úkolu, jsme své znalosti využili.

Číst více…

Originální šperk v estetické výchově


Šperk je zpravidla drobný ozdobný předmět, který se nosí na těle nebo na oděvu, obvykle bývá vyrobený z drahých kovů a drahých kamenů, nebo je zhotoven z jiných kovů, syntetických materiálů – jako např. plastu nebo skla.

Číst více…