AKCE CELOŠKOLNÍ


Preventivní výukové programy – PPP Sládkova, Policie ČR

Veletrh základních škol – účast naší školy na akci města Brna

Literární soutěž

Pěvecké soutěže

Sběrová soutěž

Pomerančová kůra – celoškolní soutěž

Sběr starých mobilů – celoroční