VEDENÍ ŠKOLY


ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Petr Holánek

email: reditel@zsarmenska.cz

tel.: 603 117 365

Zástupce ředitele školy

pro 1. stupeň

Mgr. Alena Procházková

email: zrs1st@zsarmenska.cz

tel.: 732 151 220

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Jolana Hůrková

email: poradce@zsarmenska.cz

tel.: 739 634 393

Vedoucí provozně ekonomického útvaru

Ing. Jana Kyselová

email: ekonom@zsarmenska.cz

tel.: 739 223 413

Zástupce ředitele školy

pro 2. stupeň

Mgr. Roman Juránek

email: zrs2st@zsarmenska.cz

tel.: 739 208 241

Vedoucí školní družiny

PhDr. Tatiana Petříková

email: tatiana.petrikova@zsarmenska.cz

tel.: 739 098 367

Vedoucí školní jídelny

Patricie Benešová

email: jidelna@zsarmenska.cz

tel.: 739 634 394


Sekretariát školy

Kamila Richterová

email: sekretariat@zsarmenska.cz

tel.: 732 106 430

Školník

Bc. Tomáš Staněk

email: skolnik@zsarmenska.cz

tel.: 736 484 598