Škola OnLine


Přihlášení do systému

Momentálně zpracováváme údaje všech rodičů, jenž vyplnili dotazník, který byl k dispozici k 31.8.2020.

Po zadání všech údajů dojde k vygenerování PINU a jeho automatickém rozeslání na emailové adresy (všech) zákonných zástupců, kteří nám své údaje poskytli. Ostatní je obdrží na nejbližších třídních schůzkách.

Jak s obdrženým PINEM postupovat: Viz příloha níže.


Interaktivní uživatelská příručka pro žáky a rodiče