ERASMUS +KA2 Projekt Partnerství malého rozsahu ve školním vzdělávání

„INSPIRACE PRO ZELENOU EVROPU 2“ project „Inspiration for “Green Europe 2”

2022-2-CZ01-KA210-SCH-000095695


KA2 Projekt Partnerství malého rozsahu ve školním vzdělávání „INSPIRACE PRO ZELENOU EVROPU 1“ project „Inspiration for “Green Europe 1”

2022-1-CZ01-KA210-SCH-000084121


KA1 „Projekty mobilit ve školním vzdělávání pro akreditované organizace„ – 2

2022-1-CZ01-KA121-SCH-000054199


KA1 „Projekty mobilit ve školním vzdělávání pro akreditované organizace

2021-1-CZ01-KA121-SCH-000005366


KA2 „Cesty do Zelené Evropy“ project „The Journeys to Green Europe“

K2-2020-1-CZ01-KA229-078314


KA1 “Profesní rozvoj 21″ project ” Professional development 2021″

K1-2020-1-CZ01-KA101-077434