ŠKOLNÍ PSYCHOLOG


Mgr. Olga Sychrová

emailpsycholog@zsarmenska.cz

telefon: 739 223 178

Konzultační hodiny pro rodiče se snažím v maximální možné míře uzpůsobovat jejich časovým možnostem. Na přesném termínu setkání se tedy se mnou vždy předem domluvte, a to pomocí emailu či zprávy na skolaonline.

Činnost školního psychologa:

 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků
 • provádí depistáž a diagnostiku žáků při výukových a výchovných problémech, podílí se na prevenci školního neúspěchu žáků
 • provádí depistáž a diagnostiku nadaných žáků
 • zjišťuje studijní předpoklady žáků a podílí se na kariérovém poradenství
 • zjišťuje klima školní třídy
 • podporuje spolupráci třídy a třídního učitele
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
 • poskytuje konzultace zákonným zástupcům žáků při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby