ŠKOLNÍ PSYCHOLOG


Mgr. Olga Sychrová

emailpsycholog@zsarmenska.cz

telefon: 739 223 178

Konzultační hodiny pro rodiče se snažím v maximální možné míře uzpůsobovat jejich časovým možnostem. Na přesném termínu setkání se tedy se mnou vždy předem domluvte, a to pomocí emailu či zprávy na skolaonline.

Činnost školního psychologa:

  • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
  • poskytuje krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků
  • provádí depistáž a diagnostiku žáků při výukových a výchovných problémech, podílí se na prevenci školního neúspěchu žáků
  • provádí depistáž a diagnostiku nadaných žáků
  • zjišťuje studijní předpoklady žáků a podílí se na kariérovém poradenství
  • zjišťuje klima školní třídy
  • podporuje spolupráci třídy a třídního učitele
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
  • poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
  • poskytuje konzultace zákonným zástupcům žáků při výukových a výchovných problémech dětí
  • pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby