Pomůcky 5. C


Sešity – souhrn:

544 – 6x, 524 – 5x, 440 – 2x, 444 – 2x, 644 – 1x, notový sešit, Čtenářský deník

AJ Grammar- mluvnice pokračujeme z loňska, jinak nový 544

Vocabulary 644 nebo předtištěný slovníček 524 – 1x školní, 524 – 1x testy

HV notový sešit (možno pokračovat v sešitě z loňska, kdo nemá, nebo má poškozený…nový)

Ostatní pomůcky deníček na DÚ a informace pro rodiče

Geometrie trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, tužky č. 3 a 2 + do pouzdra ořezávátko (nebo pentelky), kružítko + ořezávátko na kružítko (nebo kousek smirkového papíru), úhloměr, lenoch A4

Výtvarná výchova a Pracovní činnosti

uzavíratelný nerozbitý kufřík, igelitová plena na stůl, hadřík, pracovní oděv

barevné papíry – 1x

vodové, temperové a anilinové barvy (čisté, doplněné)

štětce kulaté různá tloušťka (nejméně č. 3 a 6)

štětce ploché, různá tloušťka (č. 12 a tenký plochý)

křídy pro výtvarníky (suchý pastel)

voskovky, pastelky, fixy, tenký a silný černý fix, 2x tužka č. 1

tuš, redispero, špičky různých tlouštěk

sada kalíšků, plastelína

lepidlo (tyčinka) + lepidlo na ostatní materiály (Herkules)

ostré nůžky, šití

Tělesná výchova

cvičební úbor, tenisky se světlou podrážkou do tělocvičny

plavky, ručník, mýdlo, čepice, hřeben

Do třídy

ručník, papírové kapesníky 3x, vlhčené ubrousky 1x

přezůvky se světlou podrážkou

Mimočítanková četba: Velké Boříkovy lapálie ( k dispozici ve třídě )