KRIZOVÉ SITUACE – KONTAKTY


Kombinace porozumění, odborné pomoci a zcela praktických rad je pro člověka v tíživé situaci zásadní. Připravili jsme tedy pro Vás souhrn užitečných odkazů, stránek a kontaktů, které v tomto případě můžete využít.

Krizové situace:


Krizová centra:

  • www.ic-brno.cz    Intervenční centrum SPONDEA, odborná pomoc a podpora osobám ohroženým nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování; služba je poskytována také rodinným příslušníkům a osobám blízkým.
  • https://www.fnbrno.cz/krizove-centrum-poskytuje-sluzby-non-stop/t6059 Krizové centrum Fakultní nemocnice Brno. Nepřetržitý provoz, poskytnutí první psychiatrické a psychologické pomoci při ztrátě duševní rovnováhy, při smutku a beznaději a v krizových životních situacích.
  • tel.: 547 212 333    Kontaktní linka Naděje při krizovém centru. Nepřetržitý telefonický provoz poskytne volajícím první psychologickou pomoc po telefonu
  • www.spondea.cz    Krizové centrum SPONDEA. Odborná pomoc, podpora a poradenství dětem, dospívajícím, studentům do 26 let a jejich rodinám v obtížných životních situacích, možnost chatového poradenství.
  • www.krizovecentrum.cz   Krizové centrum pro mladé a dospívající. Ambulantní i pobytové zařízení, tzv. krizová lůžka k dispozici non-stop.

Kyberprostor


Rodina


Šikana, ohrožení


Závislosti, poradenství při závislostech:


Nízkoprahová zařízení