VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


Školní tabule


Výmalba


Výměna linolea


Výmalba vnitřních prostor školy


Nákup učebnic a pracovních sešitů


Rekonstrukce kamerového systému


Oprava zářivek


Truhlářské práce


Mobilní PC učebna


Nákup učebnic a pracovních sešitů


Školní tabule


Stavební úpravy šaten III v objektu ZŠ Arménská 21


Nákup šatních skříněk III


Zasíťování učeben II. etapa


Školní nábytek


Zasíťování učeben I. etapa


Nákup učebnic a pracovních sešitů


Bezvýkopová obnova dešťové kanalizace