VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


Zasíťování učeben I. etapa


Nákup učebnic a pracovních sešitů


Bezvýkopová obnova dešťové kanalizace


Oprava malého átria u školní kuchyně


Rekonstrukce osvětlení tříd


Nákup šatních skříněk II


Stavební úpravy šaten – II v objektu ZŠ Arménská 21


Stavební úpravy šaten v objektu ZŠ Arménská 21


Rekonstrukce osvětlení tříd v objektu ZŠ Arménská 21


Nákup šatních skříněk


Nákup školních notebooků