ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU


Třídní schůzky / hovorové hodiny

13. 9. 2021 – Třídní schůzky

22. 11. 2021 – Třídní schůzky – ONLINE přes MS Teams

10. 1. 2022 – Hovorové hodiny

11. 4. 2022 – Třídní schůzky

13. 6. 2022 – Hovorové hodiny

Pedagogická rada

22. 11. 2021 – Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 

20. 1. 2022 – Pedagogická rada za 2. čtvrtletí 

11. 4. 2022 – Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 

23. 6. 2022 – Pedagogická rada za 4. čtvrtletí 

Prázdniny

27. – 29. 10. 2021 – Podzimní prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – Vánoční prázdniny

4. 2. 2022 – Pololetní prázdniny

7. – 13. 3. 2022 Jarní prázdniny

14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny

18. 4. 2022 Velikonoční pondělí

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne v čtvrtek 1. září 2022.

Vysvědčení

Za 1. pololetí: 31. 1. 2022

Za 2. pololetí: 30. 6. 2022