Report ze skupinové mobility žáků ERASMUS+


Skupinová mobilita žáků 9. 9. – 16. 9. 2023 program ERASMUS+
školní vzdělávání 2021-2027, v projektu 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000054199 „Cesty do Zelené Evropy “

Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje, vyjadřuje pouze názor autora.

Osmý den: Slovinské loučení

Poslední den bývá vždy náročný. Sbalit si věci do kufrů, zkontrolovat, jestli jsme na nic nezapomněli, teď ještě aby se nám někam vešly i ty nakoupené dárky…

Ale když už pak nasedneme do autobusu a vydáme se na dlouhou cestu domů, hlavou nám běží vzpomínky na všechno, co jsme společně prožili. A že toho nebylo málo!

Číst více…

Slavnostní přivítání prvňáčků


Dne 4. 9. 2023, první školní den, jsme přivítali naše nové prvňáčky na terase školy. Po představení p. učitelek proběhlo slavnostní šerpování, následně si společně zazpívali písničku a odebrali se s rodiči do budovy školy. 

Číst více…

Městské kolo v lehkoatletickém trojboji


V úterý 20. června 2023 se na ZŠ Laštůvkova v Bystrci konaly lehkoatletické závody žáků 3. až 5. ročníků. V konkurenci dvaceti brněnských škol si naši žáci vedli velmi dobře. Nejlepší umístění získal Simeon Lozanov z 3. C, který zvítězil v soutěži jednotlivců všech tří disciplín (hod kriketovým míčkem, skok do dálky a běh na 50 m). Bronzové medaile získala štafeta třeťáků ve složení Simeon Lozanov, David Compel, Veronika Rozprýmová a Marie Bartoňová.

Číst více…

Školní výlet 4. A a 5. A


V polovině měsíce června jsme se vydali na čtyřdenní plánovaný výlet do obce Havraníky poblíž města Znojma. Byli jsme ubytováni v menším příjemném kempu, který se nachází v těsné blízkosti NP Podyjí.

Číst více…

Mobilita zaměstnanců ZŠ Arménská v rámci projektu Erasmus+ do Slovinska


Cesty do “ Zelené Evropy“

“Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoli použití informací v ní obsažených.”  Zpracováno dle https://www.relaxslovinsko.cz/o-slovinsku/

Ve čtvrtek 4. května 2023 krátce před polednem vyrazilo 19 zaměstnanců ZŠ Arménská, včetně vedoucí projektu Erasmus+ a tlumočníkem směrem na jih, do Slovinska, plnit jeden z úkolů projektu.  Naše první zastavení bylo v Mariboru, druhém největším městě Slovinska, s největším počtem slunečních dnů. Zde se nachází nejstarší vinná réva na světě, více než 400 let stará ve světě známá jako Stara Trta. V podvečer jsme se přesunuli do lázeňského města Zreče, známého svými termálními prameny. Druhý den nás přivítalo slunečné počasí a my se přesunuli do podhorského městečka Vitanje do vesmírného střediska Noordung. Při vstupu jsme si mohli popovídat s humanoidní robotkou Vitou, mimo jiné si prožít let v leteckém simulátoru, zjistit svou aktivitu mozku či procházet zajímavou expozicí s interaktivními prvky. Plni zážitků jsme se pak přesunuli do výšky 1517 metrů nad mořem do destinace Rogla-Pohorje. Tam jsme se pokochali záplavou fialových krokusů, žlutých podbělů v kontrastu s bílým sněhem. Poté jsme se již přesunuli na stezku v korunách stromů Pot med krošnjami Pohorje. Samotná stezka byla dlouhá 1043 metrů a ve výšce 37 metrů jsme mohli zhlédnout krásná panoramata i samotný Triglav. Cesta dolů z vrcholu stezky byla rychlá díky šedesáti metrovému tobogánu.

Číst více…

Výlet ZOO Jihlava


Hurá!!! Jedeme na výlet do ZOO. Nastoupili jsme do autobusu na ulici Lány, zamávali jsme Brnu a než jsme dozpívali písničku Když jsem já sloužil…, jsme byli na parkovišti u zoologické zahrady.

Číst více…

Včely


Do Lužánek na výukové programy nechodíme často, ale velmi rádi. Tentokrát jsme se šli na výukový program o včelách. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí např. kde a jak bydlí, kolik je druhů včel v úle. O několik zajímavostí se s Vámi podělíme:

Číst více…

Den Země


Den Země je svátek, který má za cíl připomínat lidem, že nemáme jiný domov, měli bychom o něj pečovat a chránit ho.

Číst více…

Dudáci – S kozlíkem na cestách


V tělocvičně školy na nás čekalo hudební vystoupení „S kozlíkem na cestách“, při kterém jsme se seznámili s hudebním nástrojem dudy a projeli jsme s ním různé země Evropy.

Číst více…

Sluncem zalitý poznávací zájezd do Velké Británie


I 9. a 8. třídy ZŠ Arménská se po letech půstu konečně dočkaly svého poznávacího zájezdu do jižní Anglie se zastávkou v Bruselu. Jednalo se o 2. turnus, o který byl, stejně jako o ten první, také velký zájem. Po celou dobu nám přálo i počasí, takže jsme si mohli vychutnat krásy Bruselu i Anglie do sytosti.

Číst více…

Armenda má talent 2023


Jak je již tradicí na naší škole, proběhlo 4. května 1. kolo celoškolní soutěže Armenda má talent v učebně hudební výchovy. Do soutěže se přihlásilo celkem 77 soutěžících. Žáci předvedli svůj talent ve zpěvu, v tanci, ve hře na hudební nástroj, v recitaci, pantomimě, ale i třeba triky s hokejkou, jízdu na koloběžce či skládání Rubikovy kostky.

Číst více…

Krajské kolo OVOV a ZŠ Arménská


Letošní krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) se opět konalo v Brně v areálu Moravské Slávie 23. května, do kterého postoupilo nejen družstvo, ale i jednotlivci z naší školy. Bojovalo se v šesti disciplínách: běh na 60m, skok daleký, hod míčkem, shyby, sedy-lehy a volitelné plavání, dribling nebo běh na 1000m.

Číst více…

Strašidelné Brno


Znáte strašidelnou a tajuplnou historii města, ve kterém žijete? My prvňáčci, už ano, a to díky paní Matulové, která nás provedla středem Brna po stopách stavitele Antonína Pilgrama.

Číst více…

Dopravní hřiště


Dopravní předpisy jsme se naučili v teoretické části, kdy nás ve třídě navštívila paní lektorka, a proto jsme se ve středu vydali prověřit naše vědomosti na dopravní hřiště v Komíně. Cesta byla dobrodružná, museli jsme 2 x přestupovat a podle navigace jsme hledali hřiště, ale nakonec jsme uspěli 😊.

Číst více…

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou


Naše škola se zúčastnila atletických závodů družstev „Pohár českého rozhlasu“, které se konaly v Brně na stadionu Pod Palackého vrchem. Na obvodní kolo 3. 5. 2023 vyrazilo celkem 40 žáků z druhého stupně. Žáci byli rozděleni dle věku do 4 kategorií a soutěžili v pěti disciplínách + štafeta.

Číst více…

Kurz: Zdravotník zotavovacích akcí


Pětice pedagogických pracovnic se v květnu zúčastnila intenzivního čtyřdenního zdravotnického kurzu „Zdravotník zotavovacích akcí“.
Kurz se konal v Obůrce u Blanska, počasí nám relativně přálo a co se týče zajištění stravy, nemáme co vytknout.

Číst více…

Report z Anglie


Poslední ohlédnutí za zájezdem do Anglie

V pátek v podvečer jsme unaveni opouštěli přímořské městečko Brighton. Čekala nás dlouhá cesta domů. Z přístavu Dover jsme se do Evropy opět plavili trajektem, tentokrát však uprostřed noci. Dále jsme pokračovali přes Francii, Německo do České republiky. Po čtyřiadvacetihodinové cestě jsme šťastně dorazili do Brna. Zde nás již čekali naši příbuzní, aby nám nejenom pomohli se zavazadly, ale hlavně, aby si vyslechli naše zážitky z cesty. Dokonce jsem zaslechla, že někteří žáci mluvili se svými rodiči anglicky😊.

Číst více…

Proběhl poznávací a vzdělávací zájezd do jižní Anglie


Naši žáci druhého stupně měli po mnoha letech příležitost vyjet na poznávací a vzdělávací zájez do Velké Británie, do Londýna a Bruselu. Po letech covidu a zavřených hranicích byl zájem obrovský, takže se uskutečňují dva zájezdy, jeden pro mladší žáky (6.-8. třída) a druhý pro starší žáky (8.-9. třídy).

Číst více…

„Konečně jaro“


Přípravka

Školní rok běží dál a my děti z přípravky se snažíme, co to jde. O Velikonocích jsem barvily vajíčka, také jsme se zúčastnily Noci s Andersenem,  sice jsme ve škole ještě nespaly, ale i tak jsme si to pořádně užily.

Číst více…

Čarodějnický den v 1.C


V 1.C  jsme si udělali čarodějnický den. Nejprve si děti vyrobily čarodějnici, kterou si mohly zavěsit u sebe v pokoji.

Následně se vydaly na stezku čarodějky Uršuly, která je provedla různými dovednostmi z češtiny, matematiky a dopravní výchovy.

Číst více…

Noc s Andersenem na ZŠ Arménská


Ráda bych Vás zavedla do naší školy oblečené do pohádkového kabátku. Ukrývá v jedné kapse soutěže, dílny, tanec, hudbu, v druhé kapse tajemno, radost, smích, kamarádství, a ve třetí to nejdůležitější… pohádky. Pohádky jsou nedílnou součástí našeho světa, bez nich by byl svět chudý. Dětská duše se díky pohádkám připravuje na život dospělého a dospělý může nahlédnout zpět do lidské duše. A proto nás tolik spojují.

Číst více…

Návštěva Letohrádku Mitrovských


V rámci školní družiny jsme vyrazili do Letohrádku Mitrovských, kde se konala výstava s názvem Čarodějnický učen, která byla věnovaná fanouškům legendárního čaroděje Harryho a jeho přátel Hermiony a Rona. Děti se mohly kochat různými předměty spojené knižním i filmovým zpracováním. V hojné míře zde byly zastoupeny různé modely stavebnic LEGA, filmové repliky a figurky hlavních hrdinů.

Číst více…

Matematická soutěž Pangea 2. stupeň


Bývá tradicí, že se na naší škole koná řada soutěží matematického charakteru a žáci mají o ně zájem. Oblíbenou je matematická soutěž Pangea, která probíhá od roku 2018 v online prostředí, kde žáci během jedné vyučovací hodiny řeší matematické úlohy z reálného života. Letos se jí zúčastnilo 105 žáků z celé školy. Každý soutěžící může na svém účtu zjistit, na kterém místě ve škole, v kraji a v celé republice se umístil.

Číst více…

Pangea – 1. stupeň


I v letošním školním roce se připojili žáci 4. a 5. ročníků k matematické soutěži Pangea. Tato soutěž je určena těm, kteří rádi řeší zajímavé úkoly. Školního kola se zúčastnilo celkem 33 odvážlivců. Úkoly řešili online. Nejúspěšnějšími byli:

Číst více…

No BackPack Day


Zakladatelkou této tradice “Den bez batohů,” je Mongai Fankam, oceněná 16letá americká mladá dáma, podnikatelka, aktivistka, zanícená podporovatelka rovnosti dětí.

Cílem této akce je připomenout milióny dětí na celém světě, které se nemají možnost vzdělávat nebo které to mají do školy daleko a musí ujít kilometry pěšky do školy. Knihy a školní pomůcky přitom nosí v improvizovaných zavazadlech, protože si nemohou dovolit školní batohy a aktovky.

Číst více…

Okresní kolo ve florbalu


V úterý 18. dubna se na obou halách Tatranu Bohunice konal turnaj ve florbalu žáků 1. stupně základních škol.

Naši školu reprezentovali chlapci z 3. – 5. ročníků a družstvo tvořili Jakub Soukup, Radek Juřica, Marek Pachola, Marek Mezník, René Polák, Samuel Špenár, Tomáš Vráblík a Pavel Zvěřina.

Číst více…

Jeden svět dětem – Cena bezpečí


30. 3. 2023 jsme se třídami 7. A a 7. C navštívili festival Jeden svět dětem, který se konal v prostorách Labyrintu na Švermové. Od svého vzniku v roce 1999 přináší tento festival domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa, které se promítají v desítkách měst po celé republice. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům. Tématem letošního pětadvacátého ročníku byla Cena bezpečí.

Číst více…

1. místo v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek


Karlovarský skřivánek je celostátní soutěž dětí a mládeže v sólovém zpěvu pro děti ve věku 6 -15 let.

Smyslem soutěže je:

– vytváření příležitostí pro talentované žáky

– vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení

– rozvíjení zájmů o hudební výchovu a pěvectví

– získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže

Číst více…

Matematický klokan


V úterý 21. 3. 2023 proběhla na naší škole matematická soutěž Klokan 2023.

V kategorii 6. a 7. tříd se soutěže zúčastnilo 22 žáků. Na 1. místě se umístili dva žáci Daniel Nádvorník ze 7. B a Kristýna Stará ze 7. C. Na třetím místě skončil Martin Blecha ze 7. A. Rádi bychom vyzvedli výkon žáků 6. ročníků, kteří se mezi sedmáky neztratili. Nejlepší byl na 5. místě Martin Navrátil ze 6.  B.

Číst více…

Tradice prvního místa dodržena


I letos pořádala naše škola ZŠ Arménská, okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), pod patronací Šárky Kašpárkové. Celkově se okresního kola zúčastnilo 150 žáků z 9 různých základních škol. Bojovali v pěti různých disciplínách: trojskok, kliky, hod medicinbalem, švihadlo a volitelné plavání, dribling nebo běh na 1000 m. Technické disciplíny probíhaly v tělocvičně a běh na 1000 m se odehrál na školním hřišti.

Číst více…

Březnové preventivní programy


Minulý týden se u nás ve dnech 28. a 29. března uskutečnily hned dva preventivní programy.

První program s názvem Pobavme se o alkoholu byl určen pro žáky všech tří osmých ročníků. Cílem tohoto oblíbeného programu je žáky seznámit s rizikem pití alkoholu. Žáci se na zajímavé přednášce mohli ptát na vše, co je o tomto tématu zajímalo, mnohdy pokládali i záludné otázky, se kterými si ale přednášející vždy hravě poradil.  V souvislosti s tímto programem doporučujeme i internetové stránky www.pobavmeseoalkoholu.cz, kde najdou žáci, učitelé i rodiče důležité a zajímavé informace k tomuto tématu.

Číst více…

Přehlídka polytechnických činností na Jílové


20. ledna navštívili žáci 9.A a 9.C Střední školu polytechnickou na Jílové. Studenti, učitelé a mistři odborného výcviku zde připravili pro žáky základních škol přehlídku polytechnických činností. Akce začala v 9 hodin ráno v tělocvičně školy, kde proběhlo krátké zahájení a následné rozdělení našich žáků do 8 skupin. Následně se žáci ve skupinách pod vedením studentů z Jílové vydali na jednotlivá stanoviště, kde si vyzkoušeli různé činnosti.

Číst více…

Karnevalový rej


Dne 24. Února ve školní družině proběhlo karnevalové odpoledne plné her a zábavy. Nechyběla ani soutěž karnevalových masek o sladké odměny. Masky si děti vlastnoručně vyráběly ve školní družině, kdo však chtěl, mohl si přinést masku i z domu. Odpoledne si děti velmi užily a každý si odnesl nějakou odměnu, ať už za úspěch při hrách či za povedenou masku.

Číst více…

Matematické soutěže na 1. stupni


V úterý 21.3. 2023 zkusili poměřit své síly i žáci 1. stupně v rámci matematické soutěže „Klokan“.

V kategorii „Cvrček“ (pro 2. a 3. ročník) si trouflo řešit zadané úkoly 100 žáků. Úspěšnými byli:

Číst více…

Dopravní výchova


TRAMVAJ JEZDÍ PO KOLEJÍCH,

STOJ, ZE ZAPAŽENÍ OBLOUKEM VZPAŽIT A ZPĚT

LETADLO JEN PO RANVEJÍCH.

STOJ, UPAŽIT

VE VZDUCHU VŠAK LÉTÁ

STOJ, UPAŽIT 

KLIDNĚ PŘES PŮL SVĚTA.

CHŮZE, UPAŽIT – POHYBEM TRUPU NAZNAČIT LET LETADLA

Víte, jaký výukový program jsme dnes měli? Nevíte, tak ještě jedna nápověda :-).

Číst více…

Knihovna


Na návštěvu v knihovně se vždy moc těšíme, protože si zde můžeme půjčit nejen nové knihy – UŽ JSEM PŘECE VELCÍ ČTENÁŘI!!! Ale nejdůležitější je to, že se s paní knihovnicí dobře pobavíme a dozvíme se nové informace. Tentokrát jsme se naučili řadit podle abecedy a ziišťovat důležité informace. Poznávali jsme se navzájem a svému spolužákovi jsme se prostřednictvím otázek vyplnili pracovní list. UŽ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ SETKÁNÍ 🙂

Prvňáčci z 1.B

Číst více…

Koniklece


V přírodní rezervaci Kamenný vrch rozkvétá každé jaro na stepních ostrůvcích po celé rezervaci koniklec velkokvětý, půvabná bylina s nápadnými fialovými květy. Počet trsů koniklece dosahuje k 55 tisícům, čímž náleží Kamennému vrchu světové prvenství.

Číst více…

Divadelní představení v ŠD


Školní družina by měla splňovat především výchovnou funkci. Proto jsme se my vychovatelky rozhodly zinscenovat divadelní představení, které vyobrazuje Honzu se špatnými návyky ve společnosti.

Číst více…

Žáci se zdokonalují v angličtině na olympiádě


V únoru letošního roku proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce na ZŠ Arménská v kategorii 6. až 9. tříd. Žáci absolvovali poslechová cvičení a konverzaci ve dvojici na základní témata jako je rodina, domov, škola, cestování, sport, hudba, koníčky a zájmy, počasí a doprava. Popisovali také barevné obrázky a reagovali na otázky učitele.

Číst více…

Projektový den – Média


Dne 2. 2. proběhl na naší škole projektový den na téma Média. V rámci prvního stupně se žáci pohybovali ve svých třídách, příp. v ročnících, na druhém stupni si mohli vybírat různé dílny.

Číst více…

Noc bez drog na ZŠ Arménská


  Po delší covidové pauze se dne 11. listopadu 2022  na naší škole opět uskutečnila Noc bez drog. Tuto akci pořádáme pro žáky 2. stupně jako prevenci sociálně patologických jevů.

Číst více…

IT Olympiáda


V první polovině ledna se na naší škole konala olympiáda z informatiky založena na logickém myšlení a programování. Přestože soutěž byla koncipována především pro 6. a 7. ročníky, zúčastnil se celý 2. stupeň.

Číst více…

Dějepisná Olympiáda


Na naší škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kde uspělo hned pět našich žáků. Bohužel kvůli kapacitním důvodům do městského kola mohl postoupit pouze vítěz Ondřej Foltin.

Číst více…

Vítání předškoláků


Po covidové pauze jsme opět mohli u nás přivítat děti ze školek a přichystat pro ně zábavný program. Prvně si vyzkoušely rukodělnou činnost v rámci jemné motoriky. Měly za úkol vybarvit a slepit papírového sněhuláka, kterého potom upevňovaly na špejli.

Číst více…

Detektivku, pohádku nebo sbírku básní?


Žáci 4.B si na chvíli zahráli na knihaře a zkusili si vyrobit knížku.

Program proběhl v knihovně na Lánech, kam s dětmi rádi chodíme. Nejdříve proběhla teorie, poté zručná paní knihovnice ukázala jednotlivé pracovní kroky a děti si postupně vytvořily vlastí dílo. K sešití jsme používali jehlu s větším očkem a nití jsme listy papíru spojili k sobě.

Číst více…

Vánoční turnaj 9. tříd v přehazované


Poslední školní den před vánočními prázdninami se konal v tělocvičně naší školy turnaj všech 9. tříd ZŠ Arménská v přehazované. Zúčastnily se ho čtyři třídy a hrálo se turnajovým způsobem každý s každým na jeden vítězný set do 21 bodů. Každý tým tvořilo 6 hráčů (3 dívky a 3 chlapci) s možností střídání.

Číst více…

Otevřete okna, ať se nám nevysklí


Takováto slova jsme slyšeli při konání regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, které se uskutečnilo na Střední průmyslové škole chemické v Brně před Vánocemi.

Číst více…

Výstava ZŠ Arménská


Milí rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na výstavu prací našich žáků, která se koná od 9. 1. do 28. 2. 2023 v Knihovně Jiřího Mahena na pobočce Bohunice (Lány 3).

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozvánka na výstavu našich žáků ZDE

Ohlédnutí za prvním pololetím ve školní družině


Jako každý rok, tak i letos, jsme se ve školní družině připravovali na začátek školního roku. Děti byly rozděleny do jednotlivých oddělení, paní vychovatelky pro děti naplánovaly celoroční hry. Moc jsme se těšili na všechny děti, které rodiče přihlásili do školní družiny a nejvíc jsme byli všichni zvědaví na děti z přípravné třídy. Když bylo všechno hotové včetně programu činností pro šest družinových oddělení, začal školní rok. Hned první týden jsme zjistili, že všechno bude jinak.

Číst více…

Adventní výlet do Bratislavy, čokoládovny Hauswirth


V době předvánoční je všude, kam se člověk podívá, shon a zmatek. V západní tradici je advent „doba zklidnění“. Třídy 4.A, 5.A, 5.B a 5.C se tedy vydaly 19. 12. na zklidnění na výlet k našemu východnímu sousedovi, do Bratislavy a dále do sousedního Rakouska.

Číst více…

Exkurze na střední průmyslovou školu chemickou


Bývá již tradicí, že se žáci naší školy v osmém ročníku vydají na prohlídku Střední průmyslové školy chemické v Brně Husovicích. Z důvodu složité situace v minulých dvou letech jsme domluvili exkurzi i pro žáky devátých tříd.

Číst více…

Vánoční Brno s 9.B


Stalo se již tradicí, že se vždy před Vánocemi vydáme se třídou do centra města Brna, kde nasajeme pravou vánoční atmosféru. I letošek nebyl výjimkou. Začali jsme u ruského kola na Moravském náměstí, kde jsme vzali útokem vyvýšený balík slámy.

Číst více…

Návštěva knihovny 1.B


Naše poslední návštěva knihovny v tomto roce probíhala ve svátečním duchu, vyprávěli jsme se o Vánocích, adventu a tradicích, které o těchto svátcích dodržujeme. 

Číst více…

Keramika 1. B


Ve čtvrtek  8.12.2022 se z nás stali keramici.  Navštívili jsme Lány a v keramice jsme si vlastním úsilím, silou a rukama vyrobili talířky, které můžeme doma používat např. na servírování  vánočního cukroví.

Keramici z 1.B

Číst více…

Pečení perníčků 1.B


V pondělí 12.12.2022 jsme se rozhodli si ve třídě upéct perníčky. Donesli jsme si zástěrky, někteří i kuchařské čepice, válečky, vykrajována a hlavně chuť do práce. 

Číst více…

Vánoční Lužánky


V pátek 2.12. 2022 jsme jeli na Vánoční tvoření do Lužánek. Moc jsme se těšili, co nás tam čeká. Cestou jsme trénovali, jak se máme chovat v městské hromadné dopravě a při přecházení silnice. 

Číst více…

Adventní tvoření ŠD


Dne 27.11 se děti ze třetích až pátých ročníků zúčastnily tradičních vánočních dílniček, kde si mohly vlastnoručně vyrobit adventní věnce.
Číst více…

Vybíjená v ŠD


Děti ve školní družině se vždy těší na pohybové aktivity v družinové tělocvičně. Obzvlášť, když si mohou zahrát vybíjenou. Pro I. a V. oddělení už se pomalu stává zvykem, že pondělní odpoledne věnují právě vybíjené. 

Číst více…

Městské kolo závodů v plavání


V úterý 29. listopadu se v bazénu naší školy konalo městské kolo závodů v plavání žáků a žákyň 3. až 5. ročníků, kterých se zúčastnilo 7 základních škol a celkový počet soutěžících byl 104 dětí.

Naši školu reprezentovalo 18 nejlepších plavců a na jejich výsledky v této soutěži můžeme být právem hrdí.

Číst více…

Výroba draků v ŠD (IV. oddělení)


V měsíci listopadu jsme si v ŠD vyrobili papírové draky. Výroba takového draka je velice jednoduchá. Potřebujeme k tomu jen papír, lepicí pásku, brčko, nůžky, pastelky, krepové papíry a provázek.

Číst více…

Školní kolo v sudoku


V posledních měsících roku probíhá již pravidelně na naší škole soutěž v Sudoku. Každá třída vyslala nejvýše tři zástupce, kteří ji reprezentovali. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, z nichž dva první postupují do městského kola, které se koná v prosinci na ZŠ Sirotkova.

Číst více…

Hledáme nejlepšího mladého chemika


Střední průmyslová škola chemická z Brna Husovic má v našem regionu pověst školy, která spolupracuje jak s vysokými školami, tak se školami základními. Pro žáky 9. ročníku pořádá soutěž s názvem Hledáme nejlepšího chemika.

Číst více…

S matematikou si poradíme


Matematické soutěže na naší školy jsou pravidelně zařazovány do dobrovolných aktivit v průběhu celého školního roku. Žáci se zapojují do Logické olympiády, Matematické olympiády, Pythagoriády, počítají příklady v soutěži Pangea a Matematickém klokanovi.

Číst více…

Plavecká dominance ZŠ Arménská pokračuje


15.11. 2022 se po tří leté přestávce konalo krajské a okresní kolo základních a středních škol v plavání v bazénu na Lesné, které pořádala již tradičně ZŠ Arménská. V kategorii základních škol jsme zvítězili ve všech možných disciplínách a konkurenci jsme nechali daleko za zády.

Číst více…

Halloweenské zábavné odpoledne


Blížil se Halloween a naše třída 9.A se rozhodla, že 3.11. připraví Halloweenské odpoledne pro žáky 3. – 5. tříd. Pro žáky bylo nachystáno celkem 13 stanovišť, např. Vampire Hunt, Scary Reading, Halloween Surprise, Ghost Dancing, Pekelná ochutnávka, Přenášení upířích očí, Věštírna, Scary Search, Pumpkin Bowling, Halooweenský závod, Razítka a podpisy, Dark Way. Protože stanovišť bylo hodně, pomáhali nám někteří žáci z 9.B, 9.C a z 8.C.

Číst více…

I letos probíhá předmět vaření na naší škole


Žáci 7. a 8. tříd i letos absolvují předmět -PVP vaření a PČ: Vaření. Zkoušeli jsme nachystat sváteční stůl, probrali jsme základy stolování, etikety a přípravy jídel a připravit sváteční chlebíčky, tortillu a boloňské špagety s mletým masem.

Číst více…

Vlastivědná exkurze do Prahy–podzim 2022


Protože se žáci 4. a 5. ročníků učí ve vlastivědě o Praze, vydaly se třídy 4.A a 5.B na výlet do našeho hlavního města Prahy. Den „D“ nastal v úterý 18. října. Vlak „Slovenská strela“ nás od brzkých ranních hodin velmi pohodlně dopravil do Prahy, která nás přivítala mlhou a trochu nevlídným počasím.

Číst více…

Slavnostní otevření školního klubu


V pátek 4.11.2022 proběhlo slavnostní otevření školního klubu na naší škole. Akce se zúčastnili členové parlamentu i učitelé. Celá událost začala proslovem pana ředitele a poté stačilo jen přestřihnout pásku a kochat se knižními tituly, které školní klub/knihovna nabízí. Na slavnostním otevření  nesmělo chybět ani pohoštění.

Číst více…

Halloween – hodiny angličtiny


Žáci 9. A si ve svých hodinách angličtiny připravily pro žáky 3.a 4. tříd zábavné hodiny angličtiny zaměřené na téma Halloween. Žáci si vytvořili 5 skupinek, z nichž každá si vybrala třídu, pro kterou si pak připravily program hodiny.

Číst více…

Halloween v 1.A, B


Halloween je původně keltský svátek. Datum Halloweenu je každý rok stejný, slaví se 31. října.

Název halloween je zkratkou spojení All Hallows’ Eve, kterým se ve staroangličtině označoval předvečer dne všech svatých. Lidé si ten den připomínají své zesnulé předky. První zmínky o svátku sahají přibližně do roku 1745, jméno se v průběhu let komolilo, až vznikl Halloween.

Číst více…

DUŠIČKOVÉ ODPOLEDNE


Dne 25.10.2022 jsme se rozhodli uspořádat „Dušičky“ jinak, netradičně. Vše se odehrávalo v prostorách ranní družiny a přilehlé tělocvičny. Děti si mohly vybrat aktivitu podle toho, co je baví.

Číst více…

V plavání jsme dobří


V úterý 25. října se vybraní žáci pátých ročníků zúčastnili tradičních plaveckých závodů na ZŠ Jasanová v Jundrově. V konkurenci osmnácti brněnských škol si naši plavci vedli bezkonkurenčně nejlépe.

V kategorii dívek zvítězila Vendula Urbánková, Adéla Strnadová obsadila 16. místo   a Kristýna Dastychová skončila na 32. místě z celkového počtu 56 soutěžících děvčat.

Číst více…

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA


„Hravá cesta do školy“

V letošním roce do naší základní školy nastoupily nejen prvňáčci, ale nově i předškoláci, pro které byla otevřená „PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Program v přípravné třídě je stejný jako v posledním ročníku mateřské školy. Děti se učí dovednostem, které budou potřebovat ve škole, a to hravou formou. Pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností rozvíjíme u dětí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou i jemnou motoriku.

Číst více…

Výlet na Jižanský dvorek


V pátek jsme se vydali společně s kamarády z 1.A na náš první výlet. Jeli jsme autobusem do Komárova na Jižanský dvorek za zvířátky. Cestou jsme si zopakovali, jak se chovat na ulici, v dopravním prostředku a při přecházení silnice, poznávali jsme dopravní značky. Připomněli jsme si, jak se jmenuji zvířátka na dvorečku. Při svačině, jsme si zopakovali pravidla stolování a jak se chovat ke kamarádům. Protáhli jsme se na hřišti a při zdolávání překážek, cestou zpátky jsme si zopakovali písničky z hudební výchovy. Výlet se podařil, rádi pojedeme znovu.

Prvňáčci z béčka

Číst více…

Návštěva knihovny 1. ročníky


Konečně jsme se dočkali a šli se podívat do knihovny. Tam na nás čekalo velké překvapení, přišel za námi sám pan KRÁL a rozhodl se nás pasovat na čtenáře. Nejdřív jsme mu museli ovšem slíbit, že se budeme pilně učit číst, starat se o knihy. Pak každý z nás poklekl a byl pasován na RYTÍŘE KNIH. Odnesli jsme si i krásnou odměnu, jako vzpomínku na tento slavnostní den. Do knihovny budeme chodit pravidelně každý měsíc.

Prvňáčci z béčka

Číst více…

7.B v Jungle parku


Uběhlo teprve pár měsíců od školy v přírodě, kterou žáci 7.B strávili v Outdoor resortu Březová. V pátek 23.9. 2022 opět přišel čas jít do sedáků a nasadit si helmu a rukavice! Tentokrát byla na programu aktivní prohlídka lanového centra v klidném prostředí nedaleko Anthroposu.

Číst více…

Deváťáci brouzdali Prahou


Koncem září se žáci IX. A a IX. C vydali na exkurzi do hlavního města. Přinášíme vám první reportáž, pár fotografií z pobytu v Praze. Na zážitky se můžete těšit v příštím příspěvku.

Mgr. Ivana Coufalová

Famózní fotografie, níže

Číst více…

Jedlá školní zahrada


Se zahájením nového školního roku se žáci 4. A a 5. B začali také věnovat péči o záhonky s bylinkami v rámci Jedlé školní zahrady. Dva měsíce letních prázdnin se na vzhledu  našich záhonů značně podepsaly. Plevele  nebylo málo, zaplnili  jsme značnou část kompostéru. Po dvou hodinách práce jsme spokojeně odcházeli zpět do tříd s pocitem dobře vykonané práce.

                                                                                                        Mgr. Yvona Vráblíková

Číst více…

Erasmus+ Slovinsko


POPIS PROJEKTU
Skupinová mobilita žáků 9. 9. – 17. 9. 2022 program ERASMUS+ školní vzdělávání 2021-2027, v projektu KA121 SCH 000005366 „Cesty do Zelené Evropy 2“
Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje, vyjadřuje pouze názor autora.

9. den mobility 17. 9. 2022

Snídani jsme měli v 7:45, po ní jsme se ve studeném dešti vrátili na pokoje, dobalili jsme si všechny věci a v 9:00 jsme vyjeli zpět domů. Cestou jsme dostali svačiny, a ještě ve Slovinsku byla první přestávka. Celým Slovinskem nás doprovázel déšť a silný vítr. Cesta rychle ubíhala. Sledovali jsme film a poté jsme zastavili na oběd na vydatnou polévku s pečivem.

Číst více…

Zámecká Dyje alias Amazonka na Moravě


V pondělí 20.6. 2022 se vydala výprava 8.B ze ZŠ Arménská, pokořit řeku Dyji. Počasí k nám bylo po vedrech z předešlých dnů vlídnější, a tak nic nebránilo tomu, prožít jeden den na jihu Moravu v malebných meandrech řeky Dyje.

Číst více…

Výlet 2.A a 2.B do ZOO Zlín


Konec školního roku se přiblížil a s ním i školní výlet tříd 2.A a 2.B. V úterý 7.6.2022 jsme se konečně dočkali a vyrazili jsme do ZOO Zlín, druhé nejnavštěvovanější zoologické zahrady v České republice. Před desátou hodinou jsme dorazili na místo. Chvíli jsme čekali v dlouhé frontě. To byste nevěřili, kolik škol se tady sešlo.

Číst více…

Zotavovací pobyt žáků 9. A i B v Prudké


  Jak je už na naší škole zvykem, zotavovací akce pro žáky trvají pět dní, tedy od pondělí do pátku. Tato nebyla výjimkou. Již při srazu před budovou školy nám počasí jasně dávalo najevo, že si s námi bude celou dobu pohrávat. Kapky deště dopadající na přebíranou dokumentaci značně ztěžovaly zařazování patřičných archů do obálek svých majitelů (jasně, inkoust a voda nejdou dohromady).

Číst více…

Arménská má talent


Po dlouhé covidové pauze se na naší škole opět mohla uskutečnit talentová soutěž Arménská má talent.

1. kolo této soutěže proběhlo 27. a 28. dubna v učebně hudební výchovy. Do soutěže se přihlásilo celkem 54 žáků, 31 z 1. stupně a 23 z 2. stupně. Žáci předvedli svůj talent ve zpěvu, tanci, ale i recitaci a skládání Rubikovy kostky. Také jsme viděli dvě zábavná skupinová pěvecko–pohybová vystoupení žáků z 5. A a z 8. A.

Číst více…

Škola v přírodě v Prudké 7.B, 8.A, 8.B, 8.C


Naše třída 8. A společně s 8.B, 8.C a 7.B jsme 30.května jeli vlakem na školu v přírodě do našeho oblíbeného rekreačního střediska Prudká.         

Každý den byl nabitý programem. Rozdělili jsme se do 9 týmů, ve kterých jsme hráli hry a soutěžili jsme. Celý týden bylo krásné počasí a my navštívili i bazén. Ve středu jsme jeli vlakem do Bystřice nad Pernštejnem na výlet do Edenu a do parku miniatur, 8.C jela navštívit hrad Pernštejn.

Číst více…

Piráti v Zubří – škola v přírodě 5. A a 5. B


6. června jsme vyjeli autobusem na školu v přírodě do rekreačního střediska Zubří. Cesta trvala něco kolem 80 minut, jízda byla příjemná, až na to, že vydatně pršelo. Když jsme se blížili k cíli, tak jsme se z autobusu dívali jako diví. Byli jsme zvědaví, jestli místo bude vypadat tak jako na fotkách. Viděli jsme malebnou přírodu, překrásné chatky a Zuberský rybník.

Číst více…

Městské kolo v lehkoatletickém trojboji


Ve čtvrtek 26. května se  na hřišti ZŠ Laštůvkova v Bystrci konalo klání žáků 3. – 5. ročníků v lehké atletice, a to v disciplínách běh na 50m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Naši školu reprezentovali vybraní žáci a žákyně 3. a 5. ročníků.

Číst více…

Bronzový stupínek na krajském kole OVOV


V úterý 24. 5. 2022 se konalo krajské kolo OVOV, do kterého náš tým hladce postoupil z kola okresního. Naši žáci bojovali spolu se 16 základními školami na stadionu Moravské Slavie. Na programu bylo 6 disciplín. Běh na 60m, skok daleký, sedy/lehy, hod kriketovým míčkem, shyby a běh na 1000m.

Číst více…

Kulturní vystoupení pro seniory


Ve středu 18. května se v zasedací místnosti bohunické radnice konalo slavnostní setkání seniorů, kteří v těchto dnes oslavují svá životní jubilea. Na příjemné atmosféře této akce se podíleli také vybraní žáci našich 3. a 4. ročníků se svým kulturním vystoupením. Děti oslavencům zazpívaly, zahrály na flétny a předvedly krátký taneček.

Číst více…

Exkurze do Vídně – Jaro 2022


Když se řekne Vídeň, někomu se vybaví honosné zámky, zábavní park Prater, výtečný Sachrův dort, skvělá káva atd.

Když se řekne žákům 2. stupně ZŠ Arménská, kteří se učí německý jazyk, že se chystá exkurze do Vídně, všichni zajásají a první, co je napadne, je samozřejmě Prater.

Číst více…

Kdo uklízel, neznečistí


V rámci akce Ukliďme Česko jsme se se žáky VIII. C domluvili, že se přidáme k dobrovolníků, kteří po celé republice pomáhají zlikvidovat černé skládky a nepořádek. Důležité bylo vybrat a nafotit lokalitu, kde bychom strávili odpoledne úklidem a ulehčili tak přírodě od odpadků. Protože většina žáků bydlí v Bohunicích, vybrali si úklid v okolí říčky Leskavy.

Číst více…

Matematické soutěže na druhém stupni


Účast v matematických soutěžích je na naší škole dobrovolná. Přestože mnozí tvrdí, že matematika nepatří mezi oblíbené předměty, každoroční zájem o školní kola těchto soutěží je vysoký. Během roku se žáci mají možnost přihlásit na Logickou olympiádu, Matematickou olympiádu, Pythagoriádu, Pangeu a Matematického klokana. Poslední dvě soutěže proběhly v jarních měsících a přinášíme vám pár informací z jejich průběhu.

Číst více…

Vodící pes


V květnu nás na 1.stupni navštívili vodící psi se svými majiteli. Paní, která je nevidomá a pán, který pro tyto postižené cvičí vodící psy. Byl to velmi poučný a zajímavý program, dozvěděli jsme se např. jak se chovat k nevidomým, když je potkáme na ulici.

Číst více…

Malování


V pátek jsme šli ve výtvarné výchově malovat do plenéru. Úkolem bylo namalovat 2 jarní květiny a živočicha, který tyto květiny na jaře opyluje, vše jsme se učili v prvouce a při tomto úkolu, jsme své znalosti využili.

Číst více…

Originální šperk v estetické výchově


Šperk je zpravidla drobný ozdobný předmět, který se nosí na těle nebo na oděvu, obvykle bývá vyrobený z drahých kovů a drahých kamenů, nebo je zhotoven z jiných kovů, syntetických materiálů – jako např. plastu nebo skla.

Číst více…

Pohádkové odpoledne pro předškoláky


Páté ročníky pořádaly Pohádkové odpoledne. Na akci jsme se chystali celé tři týdny, až konečně nastal dlouho očekávaný den. Dopolední přípravy nebyly jednoduché, protože jsme se museli nejdříve domluvit, jak budou jednotlivá stanoviště probíhat. Naštěstí jsme dobrý a týmový kolektiv, proto jsme zanedlouho zahnali všechen stres.

Číst více…

Velikonoce


Tak jak na Vánoce i na Velikonoce jsme se vypravili na Petrov na předvelikonoční povídání. Dozvěděli jsem se opět něco nového o tomto svátku,  například jak se který den jmenuje a co znamená.

Číst více…

Den Země


Den Země si připomínáme každý rok 22. dubna v podobě oslav a různých informačních a vzdělávacích akcí zaměřených na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

Číst více…

6.B v Tréninkovém centru Brno


Zpět v pohybu, tak zní název programu, kterého se třída 6.B zúčastnila. Během sportovního dopoledne si všichni zúčastnění vyzkoušeli základy silového tréninku. Kromě základních cviků v posilovně si žáci okusili i trénink koordinace a reakce, který byl zakončen malou soutěží.

Číst více…

Aprílový den


Na Apríla, tedy 1. dubna se naší škole konal Aprílový den. Žáci přišli do školy v nějakém kostýmu, masce nebo třeba v pyžamu. Ti žáci, kteří měli na sobě nějaký ten kostým, byli ten den chráněni před zkoušením.

Číst více…

Recitační soutěž


Dne 24.3.2022 se uskutečnil první ročník recitační soutěže na naší škole. Recitační soutěže se zúčastnily děti od 1. až po 5.třídy. Jako host přišla i paní spisovatelka Blanka Ježková.

Číst více…

Velikonoční dílničky ve školní družině


Letošní první dubnový den v naší školní družině byl nezapomenutelný. Děti pro jejich originální aprílové převleky jsme při příchodu do družiny málem nepoznávali.  Hned po jedné hodině to u nás začalo aktivně „vřít“ – natěšené a rozdováděné děti se vrhly na velikonoční vyrábění.

Číst více…

Vítězné okresní kolo OVOV na Armendě


Ve středu 30.3. 2022 se po roční odmlce opět uskutečnilo okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Již tradičně jsme tohle klání pořádali u nás ve škole pod patronací olympijské medailistky a mistryně světa v trojskoku Šárky Kašpárkové. Celkově se okresního kola zúčastnilo 150 žáků z 8 různých základních škol. Bojovali v pěti různých disciplínách: trojskok, kliky, hod medicinbalem, švihadlo a volitelné plavání, dribling nebo běh na 1000 m. Technické disciplíny probíhaly v tělocvičně a po umoudření počasí se běh na 1000 m odehrál na školním hřišti bez deště.

Číst více…

Zábavná matematika na 1. stupni


Po dvou letech, kdy díky „covidu“ neprobíhaly skoro žádné soutěže, jsme se mohli i my konečně do některých zapojit. Zvládli jsme účast v „Logické olympiádě“, vyzkoušeli jsme si školní kolo mezinárodní matematické soutěže „Pangea“ a do třetice proběhlo i školní kolo – „Cvrček“ a „Klokánek“.

Číst více…

Šotek napadl Školu OnLine


V dnešní aprílový pátek nebyl ani náš školní informační systém ušetřen žertíku. A to v podobě přejmenování všech předmětů v rozvrhu hodin.

Doufejme, že se vše v brzké době vrátí do normálu. Níže naleznete pro pobavení tabulku se všemi novými zkratkami.

Číst více…

Lyžování v Beskydech


Po roční přestávce se ZŠ Arménská opět vydala na lyžařské výcvikové kurzy do nám velmi dobře známého prostředí Beskyd, konkrétně na Bečvice. V tamním ski areálu „Sachovka“ jsme brázdili letos velmi dobře upravený svah v lednu a v březnu. Před vysvědčením vyjeli žáci 7.A a 8.B, po jarních prázdninách potom žáci šestých tříd se 7.B

Číst více…

Jak se volá jaro


Při procházce v zahrádkách bylo neustále slyšet: ” Jé sněženka, jé fialka a dívejte  tady je pěkná kytka”.

A tak jsme se všichni rozhodli, vykouzlit si jaro přímo ve škole.

Děti vzaly papír a každý si nakreslil “svůj kus louky” a tu “svou kytku”. Bylo to příjemné, pohodové odpoledne strávené v nové herně, kterou nám dal k dispozici pan ředitel. Děkujeme.

Číst více…

ZŠ Arménská vesluje


Pro žáky druhého stupně bylo připraveno v hodinách TV malé zpestření. Naše škola se zapojila do projektu Česko vesluje, ve kterém si naši žáci poměřili své síly s ostatními školy z celého Česka. V rámci projektu nás navštívili organizátoři a díky nim jsme si mohli vyzkoušet veslování na trenažérech. V hlavní disciplíně, kterou je štafetový závod na 4×100 metrů, si naši žáci vedli skvěle.

Číst více…

SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU – 21. 3.


Nemá nic společného s 1. jarním dnem, bylo to stanoveno proto, že Downův syndrom je způsoben trisomií = ztrojením 21. chromozomu.

Jedná se o vrozenou vadu, ročně se s ní v ČR narodí průměrně 50 dětí.

,, Downíky“ poznáme na první pohled – mají menší podsaditou postavu, zešikmené oči. Kromě typického vzhledu, způsobuje onemocnění pomalejší mentální vývoj, pro který je těžké se začlenit do společnosti. Právě proto si lidé po celém světě v tento den poruchu připomínají a nosí každou ponožku jinou.

Číst více…

Pexesový král ve školní družině


V naší školní družině se nenudíme – malujeme, vyrábíme, sportujeme, hrajeme hry…

Měsíc únor a březen se mimo jiné nesl ve znamení „pexesového krále“. Nejdřív proběhly základní kola v jednotlivých odděleních. Vítězové základních kol pak soutěžili podle ročníků. Ve dvou odděleních druháků, do kterých chodí žáci 2.A, 2.B a 2.C třídy zahráli jsme si pexeso netradičně – zasoutěžili jsme si v „živém pexesu“. Děti si utvořily živé pexesové dvojice a dva hádači z každého oddělení soutěžili, kdo nasbírá nejvíc stejných dvojic.

Číst více…

Výtvarná soutěž


Celý 1. stupeň ZŠ Arménské se zúčastnil výtvarné soutěže  “O nejkrásnější Obraz pro Fenix” . Akce se organizuje již třetím rokem na podporu Para CENTRA Fenix, které pomáhá lidem při rehabilitaci po poškození míchy v Brně a jeho okolí. Děti měly velkou radost, že pomohou dobré věci :-).

Hana Fajtlová

Číst více…

Hurá do knihovny


Již od začátku školního roku 2021/2022 , jakmile nám dovolila covidová opatření, jsme začali chodit na besedy do knihovny. Návštěvy nás moc baví. Paní knihovnice nám vypráví o našich nejznámějších autorech dětských knih. Plníme různé úkoly a kvízy. Např. Kam se nejdále dostal Krteček? nebo Jak se vlastní jménem jenoval Václav Čtvrtek? Za správně vypracované pracovní listy, získáváme samolepky jejich neznámějších postaviček. Moc se těšíme na další návštěvu.

p.uč.Fajtlová + 2.B

Číst více…

Ukliďme Česko


Zapojené třídní kolektivy naší školy v březnu 2022 vytipují a uklidí místa s odpadky v okolí školy v Bohunicích. Dobrovolníci z řad rodičů se mohou k úklidu přihlásit přes žáka školy.

Číst více…

Žáci se zdokonalují v angličtině na olympiádě


V únoru letošního roku proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce na ZŠ Arménská v kategorii 6. až 9. tříd. Žáci absolvovali poslechová cvičení a konverzaci ve dvojici na základní témata jako je rodina, domov, škola, cestování, sport, hudba, koníčky a zájmy, počasí a doprava. Popisovali také barevné obrázky a reagovali na otázky učitele.

Číst více…

8.B na olympijském festivalu


Dne 9.2. se vypravila třída 8.B na návštěvu olympijského festivalu, který probíhá již tradičně v Brně u příležitosti zimních olympijských her, které se letos konají v čínském Pekingu. Olympijský park vyrostl v Nové Zbrojovce v Židenicích. Před vstupem do parku nám byli přiděleni dobrovolníci, kteří se o nás po celou dobu starali. Žáci vyzkoušeli celou řadu zimních sportů, včetně bruslení, biatlonu, curlingu, běžeckého lyžování, rychlobruslení, skoků na lyžích, střelby na branku i interaktivní EDU zóny.

Číst více…

Olympiáda v českém jazyce


Každý rok se u nás vždy průběhu ledna koná Olympiáda v českém jazyce a po minulém roce, který proběhl online, se ten letošní již uskutečnil v prezenční formě ve škole. Olympiády se celkem zúčastnilo 12 žáků napříč osmými a devátými třídami. Pro žáky bylo připraveno několik úkolů, které prověřily jejich práci s jazykem i umění psát.

Číst více…

Mikrohrdinové v akci


V lednu se třída 6.A vydala na exkurzi do VIDA science centra, kde pro ně byl připraven program v laboratoři s názvem Mikrohrdinové. Tento program navazuje na učivo o kvasinkách, kterému se žáci věnují v hodinách přírodopisu. Kromě mikroskopování si žáci vyzkoušeli i krátký experiment právě s kvasinkami.

Číst více…

Vánoční a zimní vyrábění ve školní družině


Skončil nám rok 2021 a začal nový rok 2022.  Všichni, ale nejvíce děti, jsme se těšili na Vánoce a na oslavu konce roku 2021. 

Ve školní družině to nebylo jinak: vyráběli jsme vánoční hvězdy, navlékali korálky do tvaru hvězdy, z papíru tvořili andělíčky, vánoční řetězy, přáníčka, dárečky pro rodiče a vymalovali betlém. Ten předvánoční čas nám rychle utekl.

Číst více…

Sudoku


Již třetím rokem se naše škole účastní Vánočního turnaje v sudoku. Současný režim přináší změny v organizací soutěží, nejinak tomu bylo i v tomto klání. Oslovila nás Hráčská asociace logických her a sudoku, která soutěž organizovala. Na její stránky, na kterých najdete novinky a zajímavosti z této oblasti, se můžete podívat zde HALAS.

Číst více…

Bronzový Filip


Do městského kola matematické soutěže Pythagoriáda v kategorii 6. ročníku postoupil náš jediný zástupce Filip Šamánek z 6. A. Soutěž se konala netradičně online. Žáci po dobu 60 minut řešili před zapnutou kamerou 15 matematických úkolů a poté řešení zapsali do online formuláře a odeslali k vyhodnocení. Filip se umístil s 11 správně vyřešenými příklady na sdíleném třetím místě z celkového počtu 84 soutěžících. Filipovi blahopřejeme a přejeme další skvělé úspěchy nejenom na poli matematiky.

Ivana Coufalová

Úspěchy plavců ze ZŠ Arménská


V první polovině prosince se plavci z Arménské zúčastnili nejdůležitějších závodů podzimu. A nutno dodat, že velmi úspěšně.

Na Poháru Moravy 10 a 11letých závodilo šest našich žáků. O 13 medailí se postarali nejúspěšnější plavci Albert Hynek, Ema Zatloukalová a Jan Švanda.

Číst více…

Vánoční výzdoba chodby od 5.B


Vánoce, Vánoce přicházejí, a tak jsme přenesli vánoční atmosféru i na chodbu naší školy. A protože se chceme o vánoční náladu podělit i s Vámi, dovolte nám sdílet naši práci i na webových stránkách. Páťáci napsali svá vánoční přání do baněk na stromečku. Žáci z jiných tříd pak mohou svá přání napsat na dopis na nástěnce, který pak osobně zašleme Ježíškovi! 🎅

Ať se Vám splní všechna Vaše přání a plno zdraví Vám přeje třída 5.B a paní učitelka na VV Pavlína Pěkná.

Matematické soutěže


Matematika nás doprovází na každém kroku, a i když mnozí tvrdí, že je „těžká“ (netuším, nikdy jsem ji nevážila😊), najdou se na naší škole žáci, kteří se pravidelně účastní matematických soutěží. V září proběhla Logická olympiáda a netradičně v listopadu Pythagoriáda, tentokráte pro všechny ročníky druhého stupně. Účast byla ovlivněna situací týkající se onemocnění Covid-19.

Číst více…

Adventní tvoření v 8.B


Dne 25.11. 2021 byla naše třída 8.B na workshopu na námi dobře známém místě na Kejbalech. V tomto předvánočním čase bylo téma jasné, a to tvoření adventních věnců. Po krátké konverzaci o adventu a prohlídce náhledů adventních dekorací, se žáci pustili do díla. Začali od slámového korpusu, který byl potažen zeleným krepovým papírem a poté upevňovali jedlové větvičky vazacím drátem.

Číst více…

6.B na workshopu Tvorba adventních věnců


Advent klepe na dveře a proto se 6.B vydala v předstihu tvořit první střípek do vánoční výzdoby, čímž je adventní věnec. Žáci si osvojili ruční práci a každý z nich si vytvořil svůj vlastní věnec od samého začátku. O tom, jak se všem moc dařilo, se můžete přesvědčit na fotografiích. Nakonec si každý pyšně nesl svůj výrobek domů, kde zcela jistě udělal radost i všem členům domácnosti 😊

Beatriz Prečanová, třídní učitelka VI.B

Číst více…

6.B se umístila na 2. místě v krajském kole soutěže WocaBee


Po velkém úspěchu v okresním kole jsme neusnuli na vavřínech a navázali jsme dalším úspěchem, tentokrát v kole krajském. Žáci 6.B z mé skupiny angličtiny ve dnech 3.-12.11.2021 opět usilovně v aplikaci procvičovali slovíčka, za což si vysloužili ocenění 2. nejpilnější žáci v učení slovíček v kraji. Za třídu nasbírali nejvíce WocaPoints Jana Oulehlová, Kristýna Metálová a Valérie Zvěřinová.

Diplom z krajského kola uvidíte v časopisu Armixxx, současně se můžete těšit na článek, který napíši společně s účastníky soutěže.

Děkujeme všem za podporu a já ještě jednou děkuji a gratuluji svým žákům! 🙂

Pavlína Pěkná

6.B a 5.A zvítězili v okresním kole soutěže WocaBee


Od 20.10. do 29.10.2021 se zúčastnili žáci z mých skupin angličtiny okresního kola soutěže Jazykový WocaBee šampionát pod záštitou MŠMT. WocaBee je aplikace, v níž si žáci zábavnou formou procvičují slovíčka. Všichni žáci obdrželi měsíční zkušební verzi aplikace zdarma a během soutěžního kola bylo jejich úlohou získat co nejvíce bodů, tzv. WocaPoints za třídu, tzn. čím více procvičených slovíček, tím větší šance na výhru v soutěži.

Celkem se do soutěže zapojilo téměř 60 000 žáků. V našem okrese se z 22 tříd stali nejpilnějšími žáky právě žáci naší školy! V okresním kole se však umístily na stupních vítězů obě zapojené třídy. První místo vybojovala třída 6.B (za žáky získali nejvíce bodů Jana Oulehlová, Kristýna Metálová a Filip Filípek) a na třetím místě se umístila třída 5.A (za žáky získali nejvíce bodů Viktória Vavrová, Viktor Pešek a Tomáš Juřica).

CONGRATULATIONS! 😊

Třída 6.B pokračuje dále a bude reprezentovat okres Brno-město, tak jim držme palce ať ovládnou nejen okres, ale i celý kraj!

(Diplom uvidíte v dalším vydání časopisu Armixxx.)

Pavlína Pěkná

Podzimní tvoření v přírodě


František Hrubín: PODZIM

Padá listí, zlaté, rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?

Potom bude padat sníh,
co ho bude na větvích.
Co ho bude všude, všude,
jen to slunko bude rudé!

Číst více…

Halloween v ŠD (1.A)


Halloween je sice americká tradice, ale i tak jsme se rozhodli, že ve družině tento svátek oslavíme. Nejprve jsme si vyzdobili hernu a poté žáci soutěžili ve skupinkách. V jednotlivých disciplínách skládali strašidelný obrázek, hledali v bludišti cestu k bonbónům, pokoušeli na najít rozdíly, vybarvovali obrázky a z lega sestavovali různé příšerky. Za úspěšné zvládnutí je čekala sladká odměna v podobě halloweenských dobrot.

Číst více…

Adaptační pobyt Prudká 15. – 17.9. 2021 7.B, 8.A, 8.B, 8.C


Vyučující – Olga Švajdová, Jolana Hůrková, Jan Melichárek, Ivana Coufalová, Renata Němcová

Byl dobrý nápad jet hned na začátku školního roku na adaptační pobyt. Měli jsme tak důvod se do školy těšit. Jeli jsme tam hlavně proto, abychom se více sblížili se spolužáky ve třídě, ale i s žáky z jiných tříd a upevnili naše vztahy. Myslíme, že se nám to povedlo a zažili jsme na Prudké skvělé tři dny. 

Chatky byly moc útulné a hezké, počasí dobře vyšlo a po dlouhé době jsme si zase zasportovali.

Číst více…

6.B ve VIDA science centru


V úterý 12.10. se 6.B vydala místo hodiny přírodopisu do VIDA SCIENCE CENTRA, kde žáci absolvovali výukový program Můj mikrosvět. Tento program žáky naučil základy mikroskopování, které využijí v dalších hodinách přírodopisu. Kromě toho si také vyzkoušeli, jak se tvoří nativní (dočasný) preparát nebo jak vyrobit mikroskop ze svého telefonu. Za odměnu mohli žáci po programu pobýt v expozici, kde si vyzkoušeli spoustu dalších zajímavých aktivit.

JSME COOL!


Od října 2021 se naše škola zapojila do úspěšného projektu Desatero pro primární prevenci od spolku Presafe, který je podporován i MŠMT. Naši žáci budou moci zhlédnout deset zajímavých “cool” videí a následně si k nim vyplní jednoduché online kvízy.

Školní družina v novém školním roce


V novém školním roce 2021/2022 máme v naší družině mnoho novinek. Především máme dvě nové herny, které budou využívat nejenom naší prvňáčci, ale i děti ze všech oddělení, které zůstávají v ŠD po 15. hodině.

Číst více…

ZŠ Arménská má kuchyň pro 21. století


Začátek školního roku 2021/22 byl pro žáky i zaměstnance ZŠ Arménská zpříjemněn událostí, na kterou se všichni skutečně těšili: zprovozněním nové školní kuchyně. Rekonstrukce staré školní kuchyně probíhala po dobu téměř čtyř měsíců, od dubna do srpna 2021, stála 16,2 milionu Kč a byla největší rekonstrukcí v celé historii školy. Není se čemu divit, protože předcházející rekonstrukce proběhla před dlouhými dvaceti roky, bylo tedy na čem zapracovat.

Číst více…

Letní kempy MŠMT


MŠMT ČR vyhlásilo letní kempy pro žáky základních škol. Pro tento rok se jedná o pětidenní akce, které mohou mít pobytovou formu nebo formu “příměstských táborů”. Účast je pro žáky vždy zcela zdarma (náklady hradí MŠMT)

Zábavné odpoledne ve školní družině


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 20.)

Dne 26. 5. se v rámci družiny konalo zábavné odpoledne věnované dětem k jejich svátku. Všechny děti, které se opět po delší době setkaly ve školní družině, si mohly  zábavnou formou vyzkoušet různé dovednosti. Pokoušely se strefit na terč, házet na cíl, chytat rybičky, skákat v pytli nebo udržet míček na lžíci.

Za splněné úkoly čekala na každého sladká odměna.
Kolektiv ŠD

Rotační školní družina


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 19.)

V rámci rotačního systému prezenční výuky se od 12. dubna vrátily děti nejen do školy, ale i do školní družiny.

Číst více…

Rekonstrukce školní kuchyně


Od 3. 5. 2021 u nás začne dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce školní kuchyně; termín dokončení je konec srpna.

Z tohoto důvodu obědy u nás vařit nebudeme, ale stravování bude zajištěno dovozem ze Školní jídelny Svornost.

Číst více…

Matematická soutěž Klokan


V tomto školním roce již podruhé se žáci naší školy zapojili do matematické soutěže Klokan. Zatímco na podzim byli zařazeni do kategorií z loňského školního roku, letos na jaře již řešili zadání ve své kategorii.

Do distanční formy řešení se v kategorii Benjamín přihlásilo 28 žáků šestých a sedmých tříd z celkového počtu 142 žáků. První místo získal Marek Musil, druhá byla Kateřina Pacasová, oba ze
7. C, na třetím místě se umístil žák 7. B Patrik Nádvorník.  V kategorii Kadet našlo odvahu jen 14 soutěžících ze105 žáků osmých a devátých ročníků. Zlato získala Daniela Jedličková z 9. A, stříbro Lucie Francová z 9. B a bronz Veronika Tichá z 9. A.

Číst více…

Honba za pokladem: online úniková hra (pro 1. a 2. třídu)


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 18.)

Milé děti, jelikož nám tento školní rok zatím nenabízí žádné sportovní aktivity a školy v přírodě, rozhodli jsme se ve družině, že na to půjdeme jinak. Pokud máte hráčského ducha a chcete se vydat za pokladem, můžete si zahrát zde nabízenou únikovou hru. Stačí si níže přiložený odkaz zkopírovat do horního okna adresního řádku (rodiče vám jistě pomohou). Pokud se vám poklad podaří získat, čeká vás ve družině sladká odměna.

Číst více…

ZŠ Arménská se zapojila do projektu Srdce z kamínků


Tento projekt vznikl jako poděkování zdravotníkům a dalším lidem v první linii, kteří bojují proti koronaviru.

Naše škola byla oslovena, jestli by se do tohoto projektu nezapojila. Přišlo nám to jako výborný nápad, jak alespoň touto cestou poděkovat všem v nemocnicích, kteří již rok zachraňují životy ostatních.

Číst více…

Online kroužek Dračího doupěte


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 16.)

Jelikož nám všem omezení způsobená pandemií neumožňují fungovat v normálním režimu, je nutné zvolit útočiště v kyberprostoru. Když se do online prostředí zvládla přesunout tak náročná věc jako je školní výuka, je na řadě i zájmová činnost.

Číst více…

Velikonoční tvoření


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 15.)

Vážení rodiče a milé děti, nabízíme návod, jak si můžete zkrášlit své bydlení jarní a velikonoční výzdobou. Dnes jsem si pro Vás připravila papírové tulipánky a kuřátka ve skořápce

Číst více…

Hry na doma


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 14.)

Milé děti,

v současné době, kdy většinu času trávíme doma, chtěla bych vám všem zpříjemnit volné chvíle nabídkou her, které můžete hrát doma buď se sourozenci, nebo s rodiči.

Snad se vám nabízené hry budou líbit a některou si zahrajete.

Irena Nováková, vychovatelka

Číst více…

Provoz školy


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při pohybu po chodbách je nadále nutné nosit ochranu dýchacích cest.


Karnevalové masky


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 13.)

Každoročně se únor ve školní družině nese v duchu lidových zvyků spojených s masopustem. Mimo jiné také vyrábíme karnevalové masky. A celé naše snažení vždy vyvrcholí celodružinovým karnevalem.

Číst více…

Valentýnské záložky do knih


Volnočasové aktivity pro děti, díl 12.

Milé děti, zde máte inspiraci na vytvoření drobného valentýnského dárečku.

Bohunická kaplička


Volnočasové aktivity pro děti, díl. 11

Všichni, kdo bydlíte v Bohunicích, určitě znáte kapličku, která stojí mezi paneláky u Spodní ulice. Taková zvláštnost se jen tak nevidí, proto se pojďme dozvědět o této kapličce něco nového.

Číst více…

Rodičovské on-line setkání


Vážení rodiče,

pokud hledáte  jiné možnosti, jak výchovně působit na své dítě, připojte se na Rodičovské on-line setkání, které nabízí Poradenské centrum Brno, Sládkova 45.

Naleznete zde možnost výměny zkušeností, úlevu i podporu.

Nejbližší termín je ve středu 3.2.2021 v 15:00hodin.

Další konkrétní informace najdete v příloze.

ZIMA


(Volnočasové aktivity pro děti, díl. 10)

Jak peřina za peřinou po obloze mraky plynou. Pár těch peřin puklo mrazem, peří se z nich sype na zem. Sláva – sněží! To je prima, letos bude bílá zima!“ (Zima, J. Žáček)

Letos bylo sněhu zatím velmi málo, ale děti se už na něj moc těšily a tak není divu, že i z mála se radují.

Číst více…

Vyrob si svůj kalendář


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 9.)

Život bez kalendáře si v dnešní době nedokážeme představit. Pořizujeme si ho zpravidla na začátku nového roku. Jsou různé druhy kalendářů – v dnešní době se hodně používají kalendáře v mobilních telefonech, ale také stolní, nebo nástěnné kalendáře.

Číst více…

Děkovná přáníčka


Volnočasové aktivity pro děti díl 7.

V tomto adventním čase se často ohlížíme za uplynulým rokem a přemýšlíme, v čem nás obohatil, co nám vzal, co bychom udělali jinak nebo co se nám povedlo.

Číst více…

Olympiáda ČJ netradičně


V pátek 27.11.2020 proběhla na naší škole, tak jako každý rok, olympiáda v českém jazyce. Letošní ročník se od ostatních lišil, a to především tím, že kvůli současné koronavirové situaci se olympiáda konala prostřednictvím online formuláře. I tak pro žáky byly připraveny složité úkoly, které prověřily nejen jejich znalosti, ale také schopnost přemýšlet a spojovat si věci dohromady a pracovat s jazykem tak, jak nejsou v běžných hodinách ČJ zvyklí. Kromě jazykových úkolů na žáky čekala také slohová práce, ve které se ukázalo, jakou mají fantazii a jak dovedou přenést své myšlenky na papír. Na naší škole se olympiády zúčastnilo deset žáků z devátých tříd.

Číst více…

Závod v oblékání reflexních prvků


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 6.)

Od 30. listopadu už máme v naší školní družině všechny děti. S elánem jsme se pustili do plánovaných volnočasových aktivit. Jednou z nich je i závod v oblékání reflexních prvků.

Číst více…

Nejzajímavější čert – výtvarná soutěž v ŠD


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 5)

Rok se s rokem sešel a i přes všechny opatření, nařízení, doporučení, zákazy, jsme opět ve škole a v naší oblíbené družině, kde si můžeme hrát, malovat a vyrábět. Jsme moc rádi, že náměty na volnočasové aktivity již nemusíme zde dětem pouze nabízet. A protože se blíží pro děti nejoblíbenější a nejočekávanější část roku, a to jsou Vánoce.

Číst více…

Matematické soutěže v době podzimního uzavření škol


I když ve škole není po žácích ani vidu ani slechu, život školy jede dál. Žáci se účastní distanční výuky, která se stala pro ně povinná. Dobrovolné však zůstávají soutěže, kterých se žáci mohou účastnit. Tak jako každý rok i letos na podzim se žáci druhého stupně zapojili do matematických soutěží, a to do Logické olympiády a netradičně do Matematického klokana.

Číst více…

Recept na lahodný nepečený dortík


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 4.)

Tento šťavnatý dort je nejen velmi chutný, ale i jednoduchý na přípravu. Děti s přípravou určitě rádi pomohou a po práci se můžou těšit na lahodnou odměnu.

Číst více…

Adventní věnec


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 3.)

Období adventu začíná letos 29. listopadu a končí na Štědrý den po západu slunce. Jedním ze symbolů adventního období je právě adventní věnec.

Stalo se již tradici, že na konci listopadu vyrábíme s dětmi ve školní družině adventní věnce.

Číst více…

Vycházka do lesa


(Volnočasové aktivity pro děti, díl 2.)

Pandemie koronaviru nám všem změnila život, ale musíme to společně všichni zvládnout. Doufáme, že se brzy uvidíme zase ve škole. Momentálně však téměř nikam nemůžeme, ale přesto je jedno místo, kam je povoleno jít – je to les.

Číst více…

Náměty na volnočasové aktivity pro děti


V této nelehké době, kdy probíhá distanční výuka a děti se nemohou setkávat se svými kamarády ve škole a ve školní družině, naši vychovatelé pro ně připravili zbrusu novou rubriku s názvem Volnočasové aktivity pro děti, kde si každý bude moci najit náměty a inspirace nejen pro tvořivé myšlení, ale i pro šikovné ručičky.

Tak začínáme prvním námětem na výrobu Halloweenské svítilny. 

Číst více…

Ovoce a 3.B


V říjnu, chvilku předtím, než se nám zavřely školy, stihli jsme s žáky 3.B vyrazit na Kejbaly, do zahrad Pedagogické fakulty MU. Po půlhodinové procházce po Bohunicích jsme dorazili na místo, kde na nás čekaly budoucí paní učitelky, které si pro děti připravily jednotlivá stanoviště zaměřená na téma Ovoce. A co děti na stanovištích, na kterých se střídaly po skupinkách, čekalo?

Číst více…

Průvodce pro rodiče – Tik Tok


V minulých letech pravidelně zachycují nejrůznější poradny případy kyberšikany, které se odehrály v prostředí online služeb, přičemž mimo jinými dominuje TikTok. Tuto aplikaci v současnosti využívá měsíčně přibližně půl miliardy uživatelů z celého světa, patří k 6 nejstahovanějším aplikacím vůbec. 

Číst více…

Třídenní výlet 4. A a 5. A do Hipocentra Koryčany


Na začátku školního roku se naše dvě třídy 4. A a 5. A vydaly na třídenní výlet do přírody. Chtěli jsme si po prázdninách užít chvíle, kdy jsme konečně zase spolu, a také si vynahradit neuskutečněnou jarní školu v přírodě. To, že jsme na výletě načerpali pořádnou dávku podzimního sluníčka, byl jenom další příjemný bonus.

Číst více…

Podzimní prázdniny


Na základě opatření MŠMT je ve dnech 26.-27. 10. zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, tzn. že podzimní prázdniny včetně státního svátku budou trvat v období od 26. do 30. 10. 2020.
V tomto období bude škola uzavřena.

Školní družina v novém školním roce


Už máme za sebou první měsíc školní docházky. Na nový školní rok jsme se všichni – vychovatelé i děti moc těšili.

My dospělí jsme rádi uviděli všechny družinové děti, zvlášť zvědaví jsme byli na nové prvňáčky a samozřejmě i na ty, kteří v loňském školním roce díky „koronaviru“ nemohli trávit čas ve škole a ve školní družině.

Číst více…

Škola v přírodě v Prudké


Naše třída 7. A společně se 7. B a 6. B jsme 14. 9. v 8 hodin ráno vyjeli na suprovou školu v přírodě, na kterou jsme se všichni moc těšili. Jeli jsme tramvají na nádraží a odtud jsme jeli vlakem do Tišnova, kde jsme ještě přestoupili na jiný vlak a tím už jsme dojeli do cíle. Už jenom samotná cesta byla super a byla sranda. Náš cíl bylo rekreační středisko Prudká, kde už jsme jednou byli, ale je to už dost dlouho a úplně jsme zapomněli, jak je to tam nádherný.

Číst více…

Úžasné 14. místo v Republikovém finále OVOV


Letošní ročník olympijského víceboje byl velmi specifický. Kvůli mimořádným opatřením spojeným s pandemií se nekonala okresní ani krajská kola a žáci postupovali do finále podle výsledků, kterých dosáhli ve škole. Na základě těchto výkonů se do finále OVOV kvalifikoval i náš osmičlenný tým ve složení Lucie Francová, Martina Leberová, Martin Moliš z 9.B, Valerie Semotamová, Valerie Vlková, Adam Dastych, Filip Zatloukal, Hynek Žlůva ze 7.B. Tuto osmičku ještě doplnila Franziska Ida Schmid, která, vzhledem ke svému věku, reprezentovala naši školu v soutěži jednotlivkyň, kam se dostala díky svým výsledkům ze školy.

Číst více…

Provoz školy dne 25. 9. 2020


Vážení rodiče, sdělujeme, že v pátek dne 25. 9. bude probíhat výuka všech tříd dle normálního rozvrhu (nebudeme vyhlašovat ředitelské volno).

Děkuji. Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Škola OnLine


Vážení rodiče, v tento okamžik dochází ke generování a rozesílání tzv. PINů na Vámi uvedené e-mailové adresy (10. 9. 2020 mezi 18. a 22. hodinou). Tento PIN je důležitý pro vytvoření přihlašovacích údajů do systému. Stává se, že zpráva s PINem spadne tzv. do SPAMu, pokud tedy nedorazí, prohledejte SPAM. Pokud i tam z nějakého důvodu zprávu s PINem nenaleznete, nevadí. PIN obdržíte osobně na třídních schůzkách v pondělí 14. 9. 2020 od Vašich třídních učitelů.

Návod jak správně PIN použít naleznete níže

Roušky opět do škol


Vážení rodiče, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví mají žáci povinnost mít od 10. 9. ve společných prostorách školy (chodby, školní jídelna) nasazenou ochranu obličeje (roušku).Prosíme, abyste své děti vybavili 2 rouškami na den. Pevně věřím, že toto období ve zdraví přežijeme a na jaře se tomuto opatření budeme již smát.Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Problematika pitné vody na naší škole


Vážení rodiče, sdělujeme, že k dnešnímu dni 7.9. je opět voda na naší zš pitelná. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Natáčení výukových videospotů


V roce 2018 zpracovalo Centrum dopravního výzkumu certifikovanou Metodiku dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení. V letošním roce v rámci projektu „Implementace materiálů dopravní výchovy do výuky“ řešeného pro Ministerstvo dopravy probíhají školení pro pedagogy, vychovatele a osoby pracující s dětmi v zájmových kroužcích, jak s touto metodikou pracovat. Součástí implementace materiálů dopravní výchovy je také zpracování 5 výukových videospotů, které budou sloužit jako názorná ukázka pro práci s touto metodikou.

Číst více…

Pythagoriáda


Pythagoras ze Samu byl řecký filosof, matematik, astronom a kněz. Tolik ze stránek wikipedie. Nám se vybaví toto jméno s matematickou soutěží, která se pořádá v rámci Systému podpory nadání a cílem je maximální rozvoj žáka.

Číst více…

Zpívá celá družina


Na Arménské se ve školní družině v poslední době hodně zpívalo. Proč? Důvodem byl 3. ročník soutěže „Zpívající hvězdička“.

Na soutěž bylo potřeba se řádně připravit. Naučit se melodii, text a přemýšlet o přednesu písně tak, aby zaujala porotu.

Číst více…

Osmáci na chemické průmyslovce


Každoročně se se skupinou žáků osmých tříd účastníme exkurze na Střední průmyslové škole chemické v Brně Husovicích. Je to jejich první seznámení se střední školou. Letos jsme vyrazili v hojném počtu, jelikož jsou osmé třídy tři.

Číst více…

Valentýn na Armendě


Žáci 6. C zorganizovali pro dnešní rok Valentýna pro všechny žáky školy. Po celý týden až do pátku, který byl poslední den před jarními prázdninami, mohli žáci prvního i druhého stupně vkládat do připravených krabic svá přáníčka-Valentýnky, kterými chtěli na den zamilovaných obdarovat své přátele. V pátek žáci 6. C roznesli skoro čtyři kilogramy přání děvčatům, chlapcům i učitelům na naší škole.

Číst více…

Jedlá školní zahrada


Všechny 4. ročníky se letos aktivně zapojily do projektu Jedlá školní zahrada. Jedním z prvních úkolů bylo natřít dřevěné ohrazení vyvýšených záhonů. Děti se práce chopily s chutí a těší se na další úkoly spojené se zprovozněním a realizací naší školní zahrady.

žáci 4.A, 4.B a 4.C

Číst více…

Žáci se zdokonalují v angličtině na olympiádě


V lednu letošního roku proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce na ZŠ Arménská v kategorii 6. až 9. tříd. Žáci absolvovali poslechová cvičení a konverzaci ve dvojici na základní témata jako je rodina, domov, škola, cestování, sport, hudba, koníčky a zájmy, počasí a doprava. Popisovali také barevné obrázky a reagovali na otázky učitele.

Číst více…

Noc bez drog


V listopadu se konala na naší škole již tradiční Noc bez drog. Akce začínala jako obvykle přednáškami. Letos si žáci mohli vybrat přednášky na následující témata: Hasiči; Seriózně o sexu; Antikoncepce a pohlavní nemoci; Anorexie, bulimie; Návykové látky; Závislost na drogách; Drogy, alkohol, kriminalita; Život za mřížemi; Proč nebrat drogy; Právnické profese.

Číst více…

Slavnostní otevření bazénu


11. prosince jsme po půlroční přestávce znovu otevřeli náš bazén. Slavnostního otevření se zúčastnili nejen představitelé naší městské části, ale i zástupci města Brna. Naši žáci si připravili krátké vystoupení. Ti, kteří plavou za Kometu, nám ukázali různé plavecké styly. Od pana ředitele získali za své plavecké úspěchy sladkou odměnu.

Číst více…