Osmáci na chemické průmyslovce


Každoročně se se skupinou žáků osmých tříd účastníme exkurze na Střední průmyslové škole chemické v Brně Husovicích. Je to jejich první seznámení se střední školou. Letos jsme vyrazili v hojném počtu, jelikož jsou osmé třídy tři.

Po nezbytném usazení ve sborovně školy a krátkém seznámení s programem školy si nás vyučující rozdělili do tří skupin. Postupně jsme navštívili chemickou, biologickou a fyzikální laboratoře. Zde nám studenti předvedli zajímavé pokusy; nehořlavý kapesník, barvení plamene ionty solí alkalických kovů, hoření propan butanu, hoření zemního plynu, změnu barvy roztoku či chemikovu krev. Zejména „ohnivé“ pokusy byly velice efektní a bylo vidět, že to baví nejenom naše žáky, ale i předvádějící studenty. V laboratoři biologie jsme se dozvěděli něco málo o pH a pod mikroskopy viděli zajímavé vzorky z rostlinné i živočišné říše. Ve fyzice žáci zhlédli pokusy s elektřinou a dokonce to mezi nimi i jiskřilo. Nejzajímavější část nás čekala v edukačním centru, kde byly interaktivní modely jaderné i přečerpávací elektrárny, spalovny odpadů, pivovaru, fotosyntézy a rodinného domu. Zde osmáci strávili nejvíce času, modely jim byly představeny a sami pak zkoušeli jejich chod a testovali se ze znalostí dané problematiky.

Po skončení exkurze následovala nezbytná návštěva zdejšího bufetu, kde prodávají párek v rohlíku.

I letos jsem slyšela jen kladné ohlasy na tuto exkurzi, a co bylo mínus? I když návštěva trvala bez mála dvě hodiny, bylo prý to málo a tak možná pro příští osmáky domluvíme exkurzi delší:-).

Ivana Coufalová