ZÁPIS NA ZŠ ARMÉNSKÁ


Z důvodu uzavření škol na základě rozhodnutí MZ ČR se akce 1.4.2020 – Den otevřených dveří a Zábavné odpoledne na naší škole nekoná, termíny zápisu zatím platí.

1. 4. 2020 od 9.00 do 12.00 Den otevřených dveří (prohlídka školy). – zrušeno

1. 4. 2020 od 15.00 do 17.00 Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky (zde plní budoucí prvňáčci různé úkoly na stanovištích, které si pro ně připraví žáci 5. ročníku, v “kavárničce pro dospělé” získají rodiče bližší informace o škole, o zápisu, uskuteční se taktéž prohlídka školy). – zrušeno

Zápis do 1. tříd bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to ve dnech:

  • 23.4. 2020 od 14.00 do 17.15 hodin
  • 24.4. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin.

Na webových stránkách https://zapisdozs.brno.cz rodiče vyplní žádost k přijímacímu řízení, případně žádost o odklad, na které bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. S touto žádostí se dostavte k zápisu do školy.

Při vyplňování elektronické žádosti si rovněž zarezervujte termín a čas zápisu – viz rezervační systém.

S sebou: vytisknutou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Informace k odkladu povinné školní docházky:

O odklad povinné školní docházky může pro dítě, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zažádat zákonný zástupce ředitele ZŠ v době zápisu a přinese s sebou 2 doporučení:

1. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

2. doporučení odborného lékaře (dětského pediatra) či klinického psychologa.

Nabízíme:

– výuka plavání od 1. ročníku

– školní družina – 6.30 – 17. hodin (pro žáky 1. stupně)

– školy v přírodě, lyžařské kurzy

– kurzy bruslení pod vedením odborných instruktorů ve 4. a 5. ročníku

– individuální přístup k žákům s SVP

– v týmu ŠPP pracuje školní psycholožka

– školní časopis

– široká nabídka zájmových aktivit

– důraz klademe na prevenci patologických jevů