ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE


Mgr. Monika Komárková

email: preventista@zsarmenska.cz

Konzultační hodiny

PO 12.55 – 13.40 h

ČT 14.30 – 16.00 h

Konzultace možná VŽDY po předchozí telefonické domluvě.

Činnost školního metodika prevence

  • realizace preventivního programu školy
  • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
  • zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů
  • vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
  • spolupráce s třídními učiteli v prevenci výskytu sociálně patologických jevů na škole

Školní metodik prevence pro 1. stupeň
Mgr. et Ing. Karolína Nováková
email: karolina.novakova@zsarmenska.cz