PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI


Základní škola, Brno, Arménská 21, p. o. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.10. 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.zsarmenska.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupného webu v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Při jejich tvorbě byly respektovány normy a specifikace, které zajišťují kompatibilitu s běžně využívanými webovými prohlížeči. Struktura informací i ovládacích prvků by neměla obsahovat překážky, které znesnadňují prohlížení tohoto webu handicapovaným uživatelům.

Pokud by i přesto nastala situace, že některá z měřítek přístupnosti nejsou naplněna, pokusíme se ji neprodleně napravit. V tom případě nás, prosím, informujte prostřednictvím kontaktních informací umístěných v dolní části této strany.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. 9. 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu a veškeré informace poskytne administrátor webových stránek Mgr. Jakub Staněk, ictk@zsarmenska.cz nebo na adrese ZŠ Arménská 21, 625 00 Brno.

Postupy pro prosazování práva

Zřizovatelem organizace, na kterého se můžete obrátit je Statutární město Brno, městská část Brno – Bohunice se sídlem Dlouhá 3, 625 00 Brno.