AKCE 1. STUPEŇ


Noc s Andersenem 1. – 5. ročníky

Pasování na čtenáře – 1. ročníky

Výukové programy – Zdravá pětka, Zdravé zuby, Lipka, Kejbaly, knihovna Lány, CVČ, Lužánky, Rezekvítek 1. – 5. ročníky

Klokánek, Cvrček – matematická soutěž – 2. – 5. ročník

Miniolympiáda – matematická soutěž pro 5. ročníky

Pangea – matematická soutěž – 4. a 5. ročník

Výtvarné soutěže – 1. – 5. ročník

Vánoční setkání s předškoláky 1. – 5. ročníky

Předškoláci ve výuce jako žáci 1. – 2. ročníky

Adaptační výlet – 5. ročníky

Den otevřených dveří 1. – 5. ročníky

Rozsvěcování vánočního stromečku Bohunice 1. – 3. ročníky

Zábavné odpoledne pro budoucí 1. ročníky

Zápis do 1. tříd

Školy v přírodě – 2. – 5. ročníky

Bruslení – 4. a 5. ročníky

Lyžařský výcvik – 5. ročníky

Plavecké závody 3.-5. ročníky

Atletické závody 1. – 5. ročníky

Korfbal, šplh, vybíjená 3. – 5. ročníky