SLOVO ŘEDITELE


JARO – 2024

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
Jan Amos Komenský (český pedagog, teolog, filozof, 1592 – 1670)


Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte jarní číslo školního časopis ARmixxx.

A tradiční řečnická otázka – co je nového?

Nastupuje jaro. Letos výrazně dříve, teplé dny máme již od února, sluníčko postupně ukazuje svoji sílu. Dnes, když píšu tyto řádky, jsme žákům poprvé umožnili o velkých přestávkách vstup do atria, kde mají možnost pohybu na čerstvém vzduchu a mohou si také zahrát stolní tenis nebo stolní fotbálek.

Školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny a ve škole je stále rušno. Kromě výuky probíhá řada vzdělávacích programů, soutěží a sportovních akcí. Připravili jsme pro žáky celoškolní projekt o městě Brnu. Žáci prvního stupně strávili ve škole Noc s Andersenem. Žáci 5.-8. ročníků se v lednu, únoru a březnu zúčastnili lyžařského kurzu. Dva (lednový a březnový) v Česku a jeden (únorový) ve Slovinsku, ten byl v rámci projektu Erasmus+. Březnový byl bohužel bez sněhu, a tak se proměnil ve sportovní. A slavili jsme Velikonoce.

Ke Dni učitelů si pro nás žáci v rámci žákovského parlamentu připravili Učení naruby, což byla jistě dobrá oboustranná zkušenost. Pro žáky byl po roce opět otevřen e-shop ze školním oblečením. A žáci devátých ročníků se vesele připravovali na jednotné přijímací zkoušky na střední školy… O tom všem a dalších událostech se dozvíte uvnitř našeho časopisu.

A co je nového v budově školy?

Pro naše žáky jsme zařídili mezinárodní průkaz ISIC Školák. Z celkového počtu 528 žáků si o něj zažádalo 268 žáků (žákům 9. ročníků a přípravné třídě jsme jej nenabízeli). Kromě toho, že průkaz bude oficiálním průkazem žáka naší školy, bude fungovat jako čipová karta do jídelny a do budoucna bude sloužit i k evidenci docházky, příp. vstupu do školy.  Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného. Platí ve 130 zemích světa a nabízí více než 125.000 slev po celém světě. V České republice nabízí slevy na více než 2.000 místech, a to při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech, na vstupném do kulturních institucí, na permanentky v lyžařských areálech, speciální mobilní tarif od Vodafone, na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek. V současnosti pořízení je dobrovolné, postupně plánujeme přechod všech žáků od čipů k této kartě.

Do učebny přírodopisu jsme pořídili nový dataprojektor s novou tabulí. V pavilonu D, ve spodní chodbě po jeho výmalbě, jsme pro každou třídu pořídili klaprám a žáci si jej mohli vyzdobit dle libosti. Na vnitřní plechové dveře v budově jsme pořídili bezpečnostní fólie na skla. Vstupní bránu u krčku jsme upravili tak, že zde vznikla malá branka pro průchod žáků. Ve spolupráci s MČ se dokončuje projekt rekonstrukce střechy celé školy.

Příjemné jarní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ