KOMETA PLAVÁNÍ


Vedoucí trenér: Mgr. Josef Horký 

Trenéři: Jakub Říha, Tomáš Doubrava 

SOUSTŘEDĚNÍ

Srpen 1 týden plavecko-kondiční – Arménská Leden 1 týden sjezdové lyžování – Beskydy Květen 1 týden plavecké soustředění 

Srpen 1 týden cykloturistika

PLAVECKÁ KOMETA UMÍ NAJÍT TALENTY

Těžko se v Brně najde sport, který by byl po dlouhá desetiletí stejně úspěšný jako plavání. Plavecká Kometa Brno si udržuje trvale neporazitelnost v soutěži týmů v domácích bazénech. Je to výsledek profesionální práce funkcionářů a trenérů s mládeží, začínajícími talenty. Přesně vědí, co chtějí a tomu také podřizují své úsilí. Počínaje přípravnými plaveckými kursy na školách, z nichž ti nejlepší postupně pronikají až do závodního sportu.

ZŠ ARMÉNSKÁ JE PILÍŘEM KLUBU UŽ VÍCE JAK DVĚ DESETILETÍ

Plavecké třídy v Základní škole Arménská v Brně-Bohunicích jsou již téměř čtvrtstoletí jedním z pilířů plavecké Komety. Za tu dobu se podařilo vytvořit velmi dobře fungující tým z vedení plaveckého klubu Kometa Brno, ZŠ Arménská, kvalifikovaných trenérů a učitelů, jehož zásluhou na Arménské vyrostly desítky dobrých mladých plavců (Kryštof Křejčí – mistr ČR v žákovských kategorií, medailista v dorosteneckých kategoriích), z nichž někteří reprezentovali Českou republiku v juniorské kategorii (Ondřej Kelbl, Jakub Ševčík, Matěj Vobořil, Michaela Kadlecová, Petra Šťastná, Jakub Kočař, Rostislav Kubický, Clementina Fraňková), nebo dokonce mezi dospělými (Klára Václavíková). Na finančním zabezpečení sportovní přípravy se podílejí rodiče žáků, plavecký klub Kometa Brno a ZŠ Arménská. V současné době má škola pět plaveckých tříd a pod odborným vedením trenérů Komety Brno se v nich zdokonalují ve svém sportu desítky dětí.

Přijetí žáků do plaveckých tříd ZŠ Arménská je podmíněno úspěchem v talentových zkouškách, při nichž uchazeči prokazují, jak zvládají plavecké styly, obratnost a všeobecné pohybové schopnosti. Plavecká příprava se uskutečňuje ve školním bazénu, v plaveckém bazénu za Lužánkami a lázních na Ponávce. Celkově plavou žáci 5. třídy týdně 9 hodin, šesté třídy 10 hodin a sedmé třídy 11 a půl hodiny. Ti žáci, kteří pokračují ve školní docházce na Arménské, absolvují v 8. a 9. třídě osm tréninkových plaveckých hodin týdně jako součást povinné docházky pro všechny žáky a možnost účastnit se dalších tréninků v oddílových družstvech. Škola jim tak vychází vstříc, aby se mohli věnovat i jiným aktivitám, jako práci v různých kroužcích, jazykům, práci na počítači apod. V závislosti na množství tréninkových hodin se mění výše oddílového příspěvku, který slouží k pokrytí výdajů, zejména na úhradu pronájmů bazénů.

SPORTOVÁNÍ POD DOHLEDEM LÉKAŘE

Povinnou součástí každého školního roku je absolvování sportovní lékařské prohlídky. Rodiče mohou zařídit prohlídku svého dítěte kteréhokoliv sportovního lékaře a jsou povinni přinést výsledky této prohlídky. V každém školním roce se žáci účastní v rámci výuky dvou soustředění – lyžařského kursu (zpravidla v Beskydech) a soustředění plaveckého (Děčín, Pardubice…). Mimo to se žáci mohou přihlásit k oblíbeným cykloturistickým soustředěním, které se konají podle situace.

  Je třeba zdůraznit, že:

  • výuka na ZŠ Arménská je zachována v plném rozsahu jako na kterékoli jiné základní škole
  • na výborné úrovni se zde vyučuje angličtina, němčina a ruština
  • pedagogický sbor úzce spolupracuje s trenéry sportovních tříd
  • tréninkové hodiny navazují na vyučování
  • tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, mezi nimiž jsou i trenéři mladší a starší juniorské reprezentace
  • plavci se účastní domácích a zahraničních závodů
  • studium spojené se sportovní přípravou nevylučuje jinou zájmovou činnost, ale je natolik náročné, že dává vašim dětem zapomenout vyhledávat nežádoucí aktivity
  • na třídních schůzkách získají rodiče mimo jiné i přehled o docházce a výkonnosti svých dětí za uplynulé období

OČIMA TRENÉRA

Na trénincích usilujeme o to, aby se doba fyzické zátěže stala příjemným a uspokojujícím zážitkem. U žákovských kategorií je rozhodující všestranný tělesný rozvoj, postupný nárůst zatížení a zvládnutí techniky jednotlivých plaveckých způsobů. Vytyčujeme svým svěřencům cíle odpovídající jejich schopnostem, aby neztratili odvahu, kdyby cíle byly pro ně nedosažitelné. Osobně preferuji pestrý trénink, aby děti, které teprve pronikají do závodnického světa, nezažily nudu tréninkového stereotypu. Součástí takového tréninku jsou kromě povzbuzující motivace, plavání paží a nohou, různé zábavné formy zdokonalování plaveckých způsobů, hry zaměřené na rozvoj rychlosti, síly. Začleňováním her do tréninků se také lépe utváří kolektiv, všichni se snaží podat co nejlepší výkon, vzájemně se povzbuzují a hecují v nejlepším slova smyslu. Každý chce být nejlepší, nikdo nechce zaostat. Není tak třeba sahat k trestům, mohu jen chválit. Děti se na trénink těší a nepokládají ho za chvíle dřiny, jestliže jim dokážeme vysvětlit nejen to, co mají dělat, ale i proč to mají dělat a jestliže dokážeme vytvořit při tréninku dobrou náladu. Snažíme se navozovat atmosféru důvěry a uvolněnosti, být s dětmi kamarády mimo trénink při zachování stoprocentní autority