ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


Školní poradenské pracoviště zajišťuje zejména:

·         činnost výchovného poradce (vedoucí ŠPP),

·         činnost metodika prevence sociálně patologických jevů na 2. stupni,

·         činnost metodika prevence sociálně patologických jevů na 1. stupni,

·         činnost školního psychologa.