ERASMUS+ na ZŠ ArménskéFinancováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodrážejí nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.
ERASMUS+ na ZŠ Arménské

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Cílem programu je zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností spojené s možností studijních pobytů. Větší podpory se dostává i informačním platformám, jako je eTwinning, které propojují školy prostřednictvím internetu. Programu ERASMUS+ se mohou zúčastnit jak žáci, tak učitelé.

Vzhledem k tomu, že spolupráci se zahraničními školami považujeme za velmi důležitou, stejně tak výjezdy spojené s poznáváním jiných vzdělávacích systémů a kultur, požádali jsme jako škola o akreditaci v rámci programu Erasmus+ na období 2021–2027 na akci KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Tu jsme jako jediná brněnská základní škola obdrželi. Tato akreditace nám umožní snadnější čerpání finančních prostředků v rámci programu.

Zároveň jsme byli úspěšní jako žadatelé ve dvou klíčových akcích: KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců a KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů. Díky těmto grantům jsme navázali spolupráci se slovinskou základní školou v Naklu a základní školou Kooperu.

Projektový tým:

Mgr. Petr Holánek, ředitel

Ing. Helena Jedličková, Ph.D., koordinátor projektu

Mgr. Alena Procházková, učitelka I. stupně, vedoucí projektu KA210 Li

Mgr. Jitka Remsová, učitelka I. stupně – administrátor, e Twinning

Ing. Jana Kyselová, ekonom

Mgr. Jaromír Krejčí, učitel II. stupně, vedoucí projektu KA121 21, KA210 Kr

Mgr. Jan Melichárek, učitel II. stupně – administrátor, e Twinning

Mgr. Jiří Rossi, učitel II. stupně pro internacionalizaci

Doc. Jiří Matyášek, CSc., člen projektového týmu, garant ERASMUS+ Slovinské projekty