ERASMUS+ na ZŠ Arménské


ERASMUS+ na ZŠ Arménské

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Cílem programu je zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností spojené s možností studijních pobytů. Větší podpory se dostává i informačním platformám, jako je eTwinning, které propojují školy prostřednictvím internetu. Programu ERASMUS+ se mohou zúčastnit jak žáci, tak učitelé.

V loňském roce byla naše škola úspěšná se žádostmi ve dvou klíčových akcích: KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců a KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů. Díky těmto grantům jsme navázali spolupráci se slovinskou základní školou v Naklu a mohly se uskutečnit dva výjezdy. První, seznamovací, se konal loni v záři. Na něj měly navazovat výměnné pobyty jak žáků, tak zaměstnanců škol. Kvůli epidemiologické situaci jsme museli návštěvy odložit, ale již letos v září naši žáci do Slovinska vyrazili. Pokračování výjezdů, tj. příjezd slovinských žáků a jejich učitelů, jsme museli opět odložit, a to na jaro.

Vzhledem k tomu, že spolupráci se zahraničními školami považujeme za velmi důležitou, stejně tak výjezdy spojené s poznáváním jiných vzdělávacích systému a kultur, požádali jsme jako škola o akreditaci v rámci programu Erasmus+ na období 2021–2027 na akci KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Tu jsme jako jediná brněnská základní škola obdrželi. Tato akreditace nám umožní snadnější čerpání finančních prostředků v rámci programu.

Je pravda, že současná situace nám možnosti omezuje, ale pevně věřím, že po „dlouhé zimě přijde opět jaro“.

Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ