DRUŽINA


PROVOZNÍ DOBA


od 6:30 – do začátku výuky

od konce výuky – do 17:00


Školní družina je v provozu ráno od 6.30 – do 7.40 a od 11.40 – do 17.00 hod. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. V současné době máme 7 oddělení.

Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi, které vychází z ročního plánu práce ŠD a měsíčních plánů práce jednotlivých oddělení. V prostorách školní družiny je k dispozici malá tělocvična a herna.

Děti ve školní družině kromě pestré škály zájmových činností také při vhodném počasí tráví svůj volný čas venku.

V Družině mají děti možnost navštěvovat různé kroužky ať již organizované přímo ŠD i kroužky nabízené naší školou. Spolupracujeme také s SVČ Lány – v projektu tzv. „Poškolány“.

V tomto školním roce jsme se rozhodli pro celoroční hry v jednotlivých odděleních, které za spolupráce s třídními učiteli našich žáků budou respektovat věkové složení dětí v odděleních a v neposlední řadě jejich zájmy.

  • 1.oddělení: Z pohádky do pohádky
  • 2.oddělení: Hurá do vesmíru za Malým Princem
  • 3.oddělení: Putování světem
  • 4.oddělení: Stroj času
  • 5.oddělení: Za antickými hrdiny
  • 6.oddělení: Pohotovost
  • 7.oddělení: Cesta do pravěku

Telefonní kontakty na jednotlivá oddělení

OdděleníTřídaJméno vychovateleTelefonní číslo
1. oddělení1.A + část 2.BPhDr. Tatiana Petříková739 098 367
2. oddělení1.BIvana Cupalová732 121 056
3. oddělení1.CBc. Irena Nováková733 689 441
4. oddělení2.A + část 2.BPetra Kunešová737 349 029
5. oddělení3.A + 3.CBarbora Hradilová731 279 410
6. oddělení3.B + 4.B Zuzana Beránková, DiS.736 484 597
7. oddělení4.A +  5. tř.Tomáš Gross739 117 781

V době ranní ŠD a po 15. hodině – používejte t. č. 736 484 597

Vedoucí vychovatelka: PhDr. Tatiana Petříková – 739 098 367