DRUŽINA


PROVOZNÍ DOBA


od 6:30 – do začátku výuky

od konce výuky – do 17:00


Školní družina je v provozu ráno od 6.30 – do 7.40 a od 11.40 – do 17.00 hod. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. V současné době máme 7 oddělení.

Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi, které vychází z ročního plánu práce ŠD a měsíčních plánů práce jednotlivých oddělení. V prostorách školní družiny je k dispozici malá tělocvična a herna.

Děti ve školní družině kromě pestré škály zájmových činností také při vhodném počasí tráví svůj volný čas venku.

V Družině mají děti možnost navštěvovat různé kroužky ať již organizované přímo ŠD i kroužky nabízené naší školou. Spolupracujeme také s SVČ Lány – v projektu tzv. „Poškolány“.

V tomto školním roce jsme se rozhodli pro celoroční hry v jednotlivých odděleních, které za spolupráce s třídními učiteli našich žáků budou respektovat věkové složení dětí v odděleních a v neposlední řadě jejich zájmy.

I. oddělení – Kolem světa za zvířátky

II. oddělení – Pohádkové dobrodružství

III. Oddělení – Procházka etiketou

IV. oddělení – Cestujeme Zemí Nezemí

V. oddělení – Malý princ – vesmírná škola

VI. oddělení – Monopoly

VII. Oddělení – Neználkova dobrodružství


Telefonní kontakty na jednotlivá oddělení

V době ranní ŠD a po 15. hodině – používejte t. č. 736 484 597

Vedoucí vychovatelka: PhDr. Tatiana Petříková – 739 098 367