DRUŽINAPROVOZNÍ DOBA

od 6:30 – do 7:40

od konce výuky – do 17:00

Školní družina je v provozu ráno od 6.30 – do 7.40 a od 11.40 – do 17.00 hod. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. V současné době máme 7 oddělení.

Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi, které vychází z ročního plánu práce ŠD a měsíčních plánů práce jednotlivých oddělení. V prostorách školní družiny je k dispozici malá tělocvična a herna.

Děti ve školní družině kromě pestré škály zájmových činností také při vhodném počasí tráví svůj volný čas venku.

V družině mají děti možnost navštěvovat různé kroužky ať již organizované přímo ŠD i kroužky nabízené naší školou.

V tomto školním roce jsme se rozhodli pro celoroční hry v jednotlivých odděleních, které za spolupráce s třídními učiteli našich žáků budou respektovat věkové složení dětí v odděleních a v neposlední řadě jejich zájmy.

  • 1.oddělení: Krtečkova dobrodružství
  • 2.oddělení: Letem světem se zvířaty
  • 3.oddělení: Procházka etiketou
  • 4.oddělení: Dobývání ostrovů
  • 5.oddělení: Pirátský ostrov
  • 6.oddělení: Turnaj kouzelníků
  • 7.oddělení: Podmořský svět

Telefonní kontakty na jednotlivá oddělení

OdděleníTřídaJméno vychovateleTelefonní číslo
1. odděleníPT + část I. A + V. A PhDr. Tatiana Petříková739 098 367
2. odděleníI. C + část I. A + V. BBarbora Hradilová731 279 410
3. odděleníI. B + část II. BBc. Irena Cinádrová733 689 441
4. odděleníII. APetra Kunešová737 349 029
5. odděleníČást II. B + III. AKristýna Bechtoldová 739 117 781
6. odděleníIII. C + IV. AVeronika Halfarová736 484 597
7. odděleníIII. B + IV. BMgr. Veronika Vídeň732 121 056

Vedoucí vychovatelka: PhDr. Tatiana Petříková – 739 098 367