DRUŽINAPROVOZNÍ DOBA

od 6:30 – do 7:40

od konce výuky – do 17:00

Školní družina je v provozu ráno od 6.30 – do 7.40 a od 11.40 – do 17.00 hod. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. V současné době máme 6 oddělení.

Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi, které vychází z ročního plánu práce ŠD a měsíčních plánů práce jednotlivých oddělení. V prostorách školní družiny je k dispozici malá tělocvična a herna.

Děti ve školní družině kromě pestré škály zájmových činností také při vhodném počasí tráví svůj volný čas venku.

V družině mají děti možnost navštěvovat různé kroužky ať již organizované přímo ŠD i kroužky nabízené naší školou.

V tomto školním roce jsme se rozhodli pro celoroční hry v jednotlivých odděleních, které za spolupráce s třídními učiteli našich žáků budou respektovat věkové složení dětí v odděleních a v neposlední řadě jejich zájmy.

  • 1.oddělení: Pohádkové dobrodružství za pokladem
  • 2.oddělení: Rok v tajemné říši pohádek a záchrana bájného města
  • 3.oddělení: Večerníčková dobrodružství
  • 4.oddělení: Říše zvířat
  • 5.oddělení: S Argonauty za zlatým rounem
  • 6.oddělení: Putování za Ostrovem pokladů

Telefonní kontakty na jednotlivá oddělení

OdděleníTřídaJméno vychovateleTelefonní číslo
1. oddělení1.APetra Kunešová737 349 029
2. oddělení1.BBc Ivana Cupalová732 121 056
3. oddělení2.B + část 2.APhDr. Tatiana Petříková739 098 367
4. oddělení2.C+ část 2.ABc. Irena Cinádrová733 689 441
5. oddělení3.A+ 4.B+ 4.CBarbora Hradilová731 279 410
6. oddělení3.B+4.A + 5. tř.Mgr. Ivana Hájková739 117 781

Vedoucí vychovatelka: PhDr. Tatiana Petříková – 739 098 367