DRUŽINAPROVOZNÍ DOBA

od 6:30 – do 7:40

od konce výuky – do 17:00

Školní družina je v provozu ráno od 6.30 – do 7.40 a od 11.40 – do 17.00 hod. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. V současné době máme 7 oddělení.

Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi, které vychází z ročního plánu práce ŠD a měsíčních plánů práce jednotlivých oddělení. V prostorách školní družiny je k dispozici malá tělocvična a herna.

Děti ve školní družině kromě pestré škály zájmových činností také při vhodném počasí tráví svůj volný čas venku.

V družině mají děti možnost navštěvovat různé kroužky ať již organizované přímo ŠD i kroužky nabízené naší školou.

V tomto školním roce jsme se rozhodli pro celoroční hry v jednotlivých odděleních, které za spolupráce s třídními učiteli našich žáků budou respektovat věkové složení dětí v odděleních a v neposlední řadě jejich zájmy.

  • 1.oddělení: Pohádkohraní
  • 2.oddělení: Podmořský svět
  • 3.oddělení: Letem světem se zvířatky
  • 4.oddělení: Lovci příšerek
  • 5.oddělení: V říši rostlin a zvířat
  • 6.oddělení: Světem křížem krážem
  • 7.oddělení: Cesta kolem světa
  • 8.oddělení: Putování Evropou

Telefonní kontakty na jednotlivá oddělení

OdděleníTřídaJméno vychovateleTelefonní číslo
1. oddělení1.C + část PTPhDr. Tatiana Petříková739 098 367
2. oddělení1.D + část 2. CMgr. Veronika Vídeň732 121 056
3. oddělení1.A + část PTPetra Kunešová737 349 029
4. oddělení1.B + část 2.CJana Cendelínová739 117 781
5. oddělení2.A + 2.BBc. Irena Cinádrová733 689 441
6. oddělení3.A + 4.AMgr. Ivana Cupalová739 121 818
7. oddělení3.BBarbora Hradilová731 279 410
8. oddělení4.B + 4.C + 5.A + 5.BKlára Součková736 484 597

Telefon na ranní ŠD + ŠD po 15. hodině: 739 117 833

Vedoucí vychovatelka: PhDr. Tatiana Petříková – 739 098 367