PŘEDSTAVUJEME SE


„Cílem naší školy je nabízet žákům kvalitní výuku v bezpečném prostředí, což nevylučuje současně i otevřenost školy všem.

Vzdělávací a výchovný proces stavíme na třech pilířích – kvalitní, bezpečná a otevřená škola:

Kvalitní škola – ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem (inspirujeme se doporučeními České školní inspekce)

Bezpečná škola – dítě je zde v bezpečí a cítí se bezpečně (spolupracujeme s Asociací bezpečná škola)

Otevřená škola – je zdravá a motivující (jsme členy Sítě brněnských otevřených škol)

Naše základní škola je Fakultní škola při PedF MUNI.  Zaměřuje se na sport, hlavně na výuku plavání, a to ve spolupráci s Kometou Brno. Naši žáci dosahují každoročně vynikajících výsledků v celorepublikových sportovních soutěžích, což jim umožňuje naše kvalitní sportovní zázemí (nově zrekonstruovaný bazén, školní hřiště s atletickou dráhou a velká tělocvična).

Součástí školy je i školní družina pro 1. st. a školní jídelna s nabídkou dvou jídel a svačin.