PŘEDSTAVUJEME SE


„Cílem naší školy je nabízet žákům kvalitní výuku v bezpečném prostředí, což nevylučuje současně i otevřenost školy všem.

Vzdělávací a výchovný proces stavíme na třech pilířích – kvalitní, bezpečná a otevřená škola:

Kvalitní škola – ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem (inspirujeme se doporučeními České školní inspekce)

Bezpečná škola – dítě je zde v bezpečí a cítí se bezpečně (spolupracujeme s Asociací bezpečná škola)

Otevřená škola – je zdravá a motivující (jsme členy Sítě brněnských otevřených škol)

 • fakultní škola při PedF MUNI – podrobnosti ZDE
 • kvalitní výuka, zaměření na sport (plavání, spolupráce s Kometou Brno)
 • příjemné a moderní prostředí školy
 • nižší počty žáků ve třídě
 • individuální přístup k žákům s SVP
 • školní poradenské pracoviště – výchovný poradce, dva školní metodici prevence, školní psycholog
 • kladení důrazu na prevenci patologických jevů
 • výuka plavání od 1. ročníku pod vedením trenérů Komety Brno  
 • mimoškolní aktivity: Noc s Andersenem (1. stupeň), Noc bez drog (2. stupeň), lyžařské kurzy (6.-8. ročník), školy v přírodě (2.-9. ročník)
 • nové zrekonstruované prostory školní družiny (6.30 – 17. h pro žáky 1. stupně)
 • různorodá nabídku kroužků vedených nejen našimi pedagogy, ale i externisty
 • zapojení školy do řady projektů (máme akreditaci v rámci projektu Erasmus+)
 • školní jídelna – svačinky, výběr ze dvou jídel
 • spolupráce školy s množstvím partnerů
 • více o životě naší školy se dozvíte ve školním časopise ARmixxx a na webových stránkách školy www.zsarmenska.cz