AKCE 2. STUPEŇ


Beseda o škodlivosti kouření – 6. a 8. třídy

Olympiády v AJ – 6. – 9. třídy

Noc bez drog 6. – 9. třídy

Klokan – matematická soutěž – 6. – 9. třídy

Přírodovědný klokan – 6. – 9. třídy

Pythagoriáda – 6. – 9. třídy

Výtvarná soutěž – 6. – 9. třídy

Pangea matematická soutěž – 6. – 9. třídy

Sexuální výchova a lékařská prevence – 7. třídy

Chemická olympiáda – 8. třídy

Beseda Zdravé zuby – 8. třídy

Olympiáda z ČJ – 8. a 9. třídy

Zájezd do Prahy – 9. třídy

Návštěva Úřadu práce – 9. třídy

Veletrh středních škol – 9. třídy

Ples deváťáků – 9. třídy

Adaptační výlet – 9. třídy

organizování Hallowenu pro žáky 1. stupně – 9. třídy

organizování Talent show pro žáky celé školy – 9. třídy

organizování Mikulášské nadílky pro žáky 1. stupně – 8. a 9. třídy

Rozsvěcování vánočního stromečku Bohunice 8. – 9 třídy

Školy v přírodě 6. – 9. třídy

Lyžařský výcvik – 5. – 8. třídy

Sportovní vánoční turnaj – 6. – 9. třídy

Soutěže a závody v plavání – 6. – 9. třídy

Turnaj ve fotbale – 6. – 9. třídy

Atletické závody – 6. – 9. třída