Zpívá celá družina


Na Arménské se ve školní družině v poslední době hodně zpívalo. Proč? Důvodem byl 3. ročník soutěže „Zpívající hvězdička“.

Na soutěž bylo potřeba se řádně připravit. Naučit se melodii, text a přemýšlet o přednesu písně tak, aby zaujala porotu.

Zbývalo zakoupit pěkné ceny, připravit diplomy a sestavit porotu.

Soutěž proběhla 4 února. Za přítomnosti čtyřčlenné poroty přednesli žáci 5 kategorií písně české, moravské a slovenské.

Nejlepší výkony byly odměněny věcnými cenami.

Zpěváčci, kteří si vyzpívali 1. místo ve školní soutěži postoupili do obvodního kola, jenž se konalo 12.2. na ZŠ Svážná. O tom, že byly děti na soutěž dobře připraveny svědčí výborná reprezentace našich zpěváků.

Ve velké konkurenci žáků z deseti škol zazářily dvě „Hvězdičky“ z naší ZŠ Valentina Messa a Ondřej Sitte a získaly pro ZŠ Arménská dvě 2. místa.

Vítězům blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme a těšíme se na setkání s písněmi zase za rok.

O zážitky ze soutěže se s vámi za porotu podělila:

Eva Uhlířová