Mobilita jednotlivců – Osnovna šola Antona Ukmarja Koper


V rámci programu Erasmus+ jsem měla možnost navštívit Osnovnou šolu Antona Ukmarja ve slovinském Koperu, kde jsem v květnu realizovala mobilitu stínování. S průvodci z řad žáků jsem zkoumala chod školy, prošla interiéry i exteriéry, sledovala logistiku a kochala se pohledem na moře, které je v její blízkosti. Na zahradě jsem v meteostanici zjistila aktuální klimatické podmínky a prohlédla si altánek určený k výuce ve školní zahradě i relaxaci. Mé pozornosti neunikl ani včelín.

Během stínování v jednotlivých vyučovacích hodinách jsem pozorovala organizaci, metody a formy výuky, přístup učitelů i žáků. Sbírala jsem cenné náměty použitelné do výuky na naší škole a inspirovala se zajímavými pomůckami. Zhodnocovala jsem přípravy i realizaci hodin, včetně kulturní, jazykové, bezpečnostní a zdravotní přípravy.

Základní škola Arménská Brno, p. o. a Osnovna šola AU Koper jsou si v mnohém podobné a blízké, avšak lze najít spoustu možností a příležitostí, jak se mohou učitelé i žáci obou škol vzájemně obohatit. Každá škola má něco originálního, co může nabídnout, a čím dokáže inspirovat k tvořivé spolupráci ostatní.

Během stínování jsem vytvořila pomůcku pro výuku – PEXESO na procvičení obou jazyků. Zde je malá ukázka, kdo bude mít zájem, může si kompletní hru zahrát přímo v naší škole. 😊

Obema šolama želim srečno in uspešno pot v Zeleno Evropo!                                     

                                                                                                                                        Laura Stávková