„Konečně jaro“


Přípravka

Školní rok běží dál a my děti z přípravky se snažíme, co to jde. O Velikonocích jsem barvily vajíčka, také jsme se zúčastnily Noci s Andersenem,  sice jsme ve škole ještě nespaly, ale i tak jsme si to pořádně užily.

Na den čarodějnic jsme si pochutnávaly na ovoci a zelenině, vyráběly čarodějnici na pověšení,  zasoutěžily si v tělocvičně společně s třídou 1.C. Hned, jak se venku udělalo konečně hezky a teplo, vyrazily jsme do parku, postavily domečky pro skřítky, a nakonec malovaly křídami na chodník. Můžete sami posoudit, jak jsme šikovné 😊.

Ivana Cupalová