Pohádkové odpoledne pro předškoláky


Páté ročníky pořádaly Pohádkové odpoledne. Na akci jsme se chystali celé tři týdny, až konečně nastal dlouho očekávaný den. Dopolední přípravy nebyly jednoduché, protože jsme se museli nejdříve domluvit, jak budou jednotlivá stanoviště probíhat. Naštěstí jsme dobrý a týmový kolektiv, proto jsme zanedlouho zahnali všechen stres.

Po pár minutách jsme vytvořili skupinky a začali chystat třídy. Přesunuli jsme lavice, které byly následně ozdobeny, a třídy se najednou přetvořily v kouzelná pohádkové zákoutí.

S paní učitelkou jsme měli domluvený sraz ve 14 hodin před školou. Polovina třídy se musela před akcí ještě stihnout naobědvat. Bylo otevřeno jen jedno výdejní okénko a fronta se vlekla až ke schodům. Nervozita v nás začala pomalu stoupat, protože čas byl neúprosný. Naštěstí nám pár spolužáků zařídilo místo vpředu, najednou nám spadl kámen se srdce, rychle jsme do sebe hodili pár soust a šli se domů převléci do kostýmů.

Po příchodu do školy jsme přichystali poslední detaily a nedočkavě vyčkávali na návštěvníky.   V 15 hodin konečně přicházeli první nesmělí předškoláčci. Rodiče, kteří je doprovázeli, byli pozváni do improvizované kavárny, kde mohly pojíst výborné buchty a také se vyptávat na různé zajímavosti o škole. Mezitím si víly odebraly děti a prováděly je po stanovištích, na kterých budoucí školáci prokazovali různé dovednosti. V pohádkovém lese si zahráli pexeso. Na dalším stanovišti je přivítal Bob a Bobek, kteří měli za úkol naučit děti bowling. Poté se přecházelo do kouzelné školky, kde děti hledaly a následně házely míčky do krabic. Pirátská stezka byla také zajímavá, zde děti musely předvést zkoušku obratnosti s míčkem na lžičce. Byla zde i tajemná krabice, ve které děti zkoumaly podle hmatu, co se v ní skrývá. Také si rozšiřovaly znalosti ohledně druhu ovoce a zeleniny. V další třídě byla tlapková patrola a vodník, u kterého se chytaly ryby. Za každé stanoviště následovala sladká odměna. Spokojené děti se poté vracely ke svým rodičům.

Myslíme si, že se akce velmi vydařila. Práce s malými dětmi byla pro nás nezapomenutelná zkušenost. Vzájemně jsme se pobavili, zasmáli a dokonce jsme měli možnost uvést do praxe naši zásobu slovíček z angličtiny, protože náš navštívil i jeden host z Kanady.

Autoři textu: Michaela Soukupová, Lucie Šebestová, Simona Proboštová, Oliver Hanuš

Zpracovala: Petra Kunešová