Hurá do knihovny


Již od začátku školního roku 2021/2022 , jakmile nám dovolila covidová opatření, jsme začali chodit na besedy do knihovny. Návštěvy nás moc baví. Paní knihovnice nám vypráví o našich nejznámějších autorech dětských knih. Plníme různé úkoly a kvízy. Např. Kam se nejdále dostal Krteček? nebo Jak se vlastní jménem jenoval Václav Čtvrtek? Za správně vypracované pracovní listy, získáváme samolepky jejich neznámějších postaviček. Moc se těšíme na další návštěvu.

p.uč.Fajtlová + 2.B