Divadelní představení v ŠD


Školní družina by měla splňovat především výchovnou funkci. Proto jsme se my vychovatelky rozhodly zinscenovat divadelní představení, které vyobrazuje Honzu se špatnými návyky ve společnosti.

Během hraní se měly děti možnost zapojit a naučit Honzu chovat se podle pravidel etikety, aby se stal spanilým princem a zalíbil se princezně.

Dětem se divadlo velmi líbilo a odnesly si poznatky o tom, že správné chování se vyplatí.

Petra Kunešová a Bc. Irena Cinádrová