Učení naruby 26. 3. 2024


V září jsme měli naplánovat akce na celý školní rok. Na třídnické hodině, kde jsme se bavili o akcích, které naše třída 6.A bude organizovat, padl návrh uspořádat tzv. Učení naruby, tedy den, kdy místo učitelů budou učit žáci. Také zde vznikl nápad uspořádat akci 28. března, jako dárek ke Dni učitelů. A protože vycházelo 28. března na Velikonoce, naplánovali jsme tuto akci na úterý 26. března.

Žáci si vybrali hodinu, kterou by chtěli učit, a ve dvojicích nebo v menších skupinkách si ji pak odučili. Připravit si mohli výklad učiva, prezentaci, test, soutěže, kvízy, prostě cokoli. Také mohli navrhovat známky, poznámky, zadávat úkoly, vyvolávat učitele a třeba je i napomínat. Museli ale při tom také dodržovat školní řád a chovat se slušně jak k učitelům, tak i ke spolužákům.

A jaké byly reakce učitelů na tento den?

Pan učitel Jiří Rossi
V tělocviku – plavání si vzali žáci hry v bazénu. Použili hry, které běžně hrají, ale vysvětlili a zorganizovali je výborně. Hodinu vedl hlavně Matěj Kozák, který dokonce použil proti mně moji oblíbenou hlášku: "Makejte, nebo nebudeme mít na konci hodiny volno.“
Paní učitelka Ivana Coufalová
"Ivano, to je už třetí poznámka v této hodině, budu si muset promluvit s třídní učitelkou!"
Takovou větu jsem slyšela v dnešní hodině při Učení naruby v 8. B, kterou si připravil "pan učitel" Tomáš. Opravdu jsem se snažila vyrušovat, ale Tom se nedal rozhodit, vytrvale mi psal poznámky a celá třída, nakonec i já, pracovala pod jeho vedením jak hodinky. Téma nebylo jednoduché, řešení lineárních rovnic s jednou neznámou. Tomáš využil počítač, kde měl připravenou prezentaci s příklady, žáci je řešili a vždy prvních šest bylo odměněno sladkostí, samozřejmě pokud udělali i zkoušku. Pokud si některý žák nevěděl rady, "pan učitel" zaúkoloval spolužáky do vrstevnické výuky. Na konci hodiny bylo připraveno Bingo, které tuto zajímavou hodinu uzavřelo.
Velice oceňuji nejenom Tomovu přípravu a vedení hodiny, ale práci celé třídy, kdy všichni žáci počítali, jako kdyby před tabulí nestál jejich spolužák, ale opravdový učitel. Přemýšlím, při jaké další příležitosti si "pana učitele" půjčím a sama si trošku "dáchnu".
Existuje i levý úhel?
Přestože jsme se k této otázce v hodině 6. C při Učení naruby nedostali, všechny ostatní úhly jsme si zopakovali. Hodinu si připravila tři děvčata Mirka, Mel a Klárka. Paní učitelky nezapomněly zkontrolovat domácí úkol, zadat pracovní list, který hned oznámkovaly a trpělivě vysvětlovaly, kde spolužáci dělají chyby. V druhé části hodiny vyvolávaly žáky k tabuli, kde bylo připraveno velké množství příkladů, a tak jsme ani nepostřehli, že již zvoní na přestávku. A reakce usměvavých "slečen učitelek" ?: "To bylo super, mě to tak bavilo." Tak možná, že se v průběhu této podařené akce zažehla jiskra a na naší škole vyrůstá nejedna paní učitelka nebo pan učitel.
Paní učitelka Olga Švajdová
V přírodopisu učili hlavně šesťáci. Nejlépe si vedl Viktor Špaček z 6.B, který zvládl celou hodinu sám a třída opravdu pracovala. Ostatní učili ve skupinách a nejvíc je bavily poznámky k chování žáků. Akce byla moc prima.
Pan zástupce Roman Juránek<br />
V 6.C - Filip, Pavel, Klárka Š. a Marek pro všechny včetně mě si nachystali písemný třístránkový test s osmisměrkou na starověké Řecko a pak vědomostní kvíz, bylo to super.
V 6. A - Tina, Adéla, Tonička a Eliška nachystaly dvě prezentace, ukázku z filmu Alexandr Veliký a kvíz. Během opakování zkoušely dobrovolníky, kdo se hlásil. Marek P. dostal jedničku a pak psaly i poznámky, ale ty samozřejmě zapisovat nebudu.
Pan učitel Vojtěch Hanák
Učení naruby se povedlo. Žáci si to zažili z druhé strany. Většinou to měli dobře připravené, častokrát ale narazili na nějaký problém - např. že spolužáci jim neplnili pokyny, časově to nezvládali (aktivitu na půl hodiny měli žáci za 5 minut hotovou a pak nevěděli co dál, apod.). Každopádně pro žáky zajímavá zkušenost a v rámci reflexí si snad trochu více začnou vážit učitelské práce.
Paní učitelka Eva Machálková
Zpočátku jsem měla v 9. A smíšené pocity, protože se tvářili, jako kdyby o tom nevěděli. Ale v 7. B paráda. Měli hodinu připravenou, střídali se u tabule a k mému potěšení plynule navázali na to, kde jsme předešlou hodinu skončili. Odpoledne deváťáci ve cvičení z matematiky měli také vzornou přípravu, kterou jsem dokonce mohla spravedlivě ohodnotit jedničkou s hodnotou ústního zkoušení. V chemii měla 9. B připravenou chemickou soutěž a docela dobře jsme se všichni pobavili. Takže nakonec celý den hodnotím pozitivně.
Paní učitelka Alexandra Koupilová
U mě proběhly dvě hodiny učení naruby.
V hodině přírodopisu v 8.A se žáci snažili. Hodinu měl Martin Dušek a k němu se přidal Patrik Lašák. Popravdě jsem se trochu hodiny obávala, ale Martin vedl hodinu dobře. Patrik udělal kvíz k tématu. Martin pak zhodnotil, že to není zase tak jednoduché a je potřeba mít znalosti a zkušenosti. Což jsem byla ráda, že si to uvědomili, že to není jen tak.
Druhou hodinu měly holky v KAVS – Adela a Tina z 6.A a Melanie Prátová z 6.C. Hodina byla nápaditá, hezky si to holky nachystaly. Hry, rozcvička a pak překážková dráha.
Za mě to zvládly holky na výbornou a myslím, že si také uvědomily, že je to pro učitele náročné si nachystat hodinu a zaujmout žáky.
Paní učitelka Laura Stávková
Učení naruby byl opravdu fajn nápad. Kromě 6.B to fungovalo náramně. Byla jsem nadšená. V osmičce byla super matika i fyzika. Užila jsem si to nejen já, ale i žáci. Nejvíc musím vyzvednout třídu 6.A, Lara i Kristýna byly famózní. Vůbec bych nečekala, že to budou mít tak pěkně připravené. Nachystaly si i pracovní listy, které oznámkovaly. Naprostá špička! Děkuji za ně!!!
Těším se již nyní na příští ročník.
Paní učitelka Jolana Hůrková
V ten den jsem měla tři hodiny hudební výchovy a všechny hodiny odučili žáci. Pro mě to byl moc fajn den, užila jsem si ho a děkuji všem žákům, kteří si hodinu připravili.
První hodinu HV učily žákyně ze 7.C – Linda, Adéla a Nikola. Jejich hodina se mně líbila nejvíce. Žáci se rozdělili do dvou skupin, ve kterých pak odpovídali na otázky. Protože bylo žáků málo, byla v jedné skupině i paní asistentka. Holky si připravily nejdříve hudební kvíz formou prezentace na poznávání zpěváků současné hudby. V druhé části hodiny pak pouštěly písničky různých zpěváků a žáci hádali, o jakou píseň či interpreta se jedná. Zde suverénně bodoval Matyáš Kammerer, který uhodl téměř všechny písničky a jeho skupina tak výrazně vedla nad tou druhou. Líbilo se mně, že mě „paní učitelky“ oslovily, jestli bych se nepřidala ke skupině, která prohrávala, aby získala nějaké další body. Samozřejmě jsem souhlasila a měla jsem vždy velkou radost, když jsem nějakého zpěváka nebo písničku poznala. Holky zvládly hodinu na výbornou a moc jsem si hodinu užila.
Druhou hodinu HV v 6.A vedly Tina a Toni. Žáci se rozdělili do skupin a měli si vybrat nějakou píseň, kterou zazpívají jako karaoke na mikrofon. Překvapilo mě, jak všechny skupiny nadšeně zpívaly a nezaznělo tam „my nechceme“ nebo „to je trapné, my nejdeme“. Některé skupiny chtěly zpívat i několikrát po sobě a s některými jsem si zazpívala i já. Moc mě to bavilo.
Třetí hodinu HV v 6.B si připravily Elena, Adéla S. a Kristýna. Holky si daly s přípravou práci a měly hodinu moc hezky nachystanou. Bohužel, spolužáci jim hodinu úmyslně narušovali, nespolupracovali a odmítali odpovídat na nějaké otázky. „Holky učitelky“ si však s hodinou poradily a zasloužily si u mě obdiv a samozřejmě velkou jedničku.
Určitě jsem pro, abychom Učení naruby zopakovali i příští školní rok.

A reakce žáků 6.A?

Marek M.
Nejvíc se mi líbila hodina informatiky, kde jsme hráli hry a já jsem hrál s panem učitelem Hanákem. Hodina se mi líbila a chtěl bych si ji zopakovat.
Iveta
Učení naruby se mi líbilo. Bylo to úplně v pohodě. Nejvíc se mi líbila hudebka a informatika. Ale i ostatní hodiny byly fajn, prostě to byl úžasný den.
Lara
Já jsem učila s Kiki matematiku. Já jako učitelka jsem se strašně styděla, jako kdybych byla zkoušená. Nechápu, jak to ti učitelé zvládají. Z pohledu žáka se mi nejvíce líbila informatika, protože jsem si mohla hrát na počítači.
Kiki
Všichni „žáci učitelé“ byli v pohodě. Jediná hodina, kde nikdo neučil z žáků, byl přírodovědný seminář. Dobrá byla informatika. Já a Lara jsme si připravily hodinu matematiky, ale nejvíc se o to starala Lara, za což jí moc děkuji. Zjistila jsem, že se nikdy nechci stát učitelkou.
Michal
Já jsem učil etiku, přírodopis a informatiku. V etice jsme hráli Kahoot, v přírodopise jsme psali zápis a pouštěli jsme si krátký film. V informatice jsme hráli, bylo to nejlepší.
Lukáš
Já jsem učil informatiku, etiku a přírodopis. Do informatiky jsem si naplánoval cs 1.6 online.
Tina
Ten den se mi moc líbil. Líbilo se mi, že jsme si zkusili, jaký to je učit naši třídu. Já jsem učila s Toni hudebku, s Adélou, Eliškou a Toni dějepis, a nakonec KVS s Adélou a Melanií z 6.C. Myslím, že jsme to měli dobře připravené a myslím si, že se všem to naše učení líbilo. Z mých předmětů, které jsem učila, si asi všichni nejvíce užili hudebku.
Marek P.
Den se mi líbil a příští rok bychom to určitě znovu udělali. Všechny hodiny probíhaly normálně až na přírodopis, kde ze sebe dělali kluci šašky. Já jsem učil informatiku.
Olga
Na etice jsme hráli celou hodinu kahoot a moc se mi to líbilo.
Vojta
Nejvíc se mi líbila hodina informatiky, protože jsme hráli hru. Bavilo mě to. Líbilo se mi, že hrál s námi i učitel.
Eliška
Učila jsem dějepis spolu se třemi dalšími spolužačkami. Hodinu jsme měly nachystanou, ale během hodiny jsme to musely změnit, abychom nějak zabraly čas, a nakonec nám to zase časově nevycházelo, protože žáci otravovali a bylo těžké to udělat i přes tento fakt. Bohužel jsme to neměly tak vymakané jako třeba holky, co měly matematiku. Nejvíce se mi líbila hodina matematiky a nejméně asi ta naše. V matematice jsme dělali pár cvičení z pracovního sešitu a dostali jsme pracovní list, který byl velmi jednoduchý. Dokonce jsme stihli i dvě zkoušení. Toto však nebyla první vyučovací hodina. První hodina byla hudební výchova, ve které jsme se rozřadili do skupin a ve skupinách jsme pak zpívali karaoke na mikrofony písničky, které se nám líbí.
Třetí hodinu byl přírodopis a v něm jsme se dívali na video a dělali zápis. Čtvrtou hodinu byl dějepis, pátou jsme měli přírodovědný seminář, avšak v něm učil pan učitel Koubek. Jako poslední hodinu jsme měli informatiku, ve které jsme se však normálně neučili, ale hráli jsme online hry.
Celkový pocit z této akce mám rozporuplný. Pokud by se tato akce konala i příští rok, určitě bych trvala na tom, abych učila sama, protože když jsme byli čtyři, moc se to nepovedlo, asi protože jsem na ně hodně spoléhala. Myslím, že to byl velmi dobrý nápad, protože teď si všichni budou učitelů více vážit, jelikož zažili být v jejich kůži.