BIOSKOP: DNA detektivové


V pondělí 3. června 2024 se uskutečnila pro třídy 8. A a 8. C exkurze v BIOSKOPU, vědeckém výukovém centru MU v Campus Square.

Cílem kurzu bylo seznámit žáky se základními principy genetiky, jak dochází k přenosu charakteristických znaků z rodičů na potomky, a že veškeré tyto děje jsou materiální povahy. Žáci se dozvěděli, co je to DNA, jakým způsobem dokáže kódovat veškeré informace, které jsou potřeba pro vznik člověka, a jak jsou tyto informace překládány do stavebních jednotek – proteinů.

Zajímavá pro žáky byla osobní zkušenost s prací v laboratoři. Zaměstnanci laboratoře ochotně odpovídali na všechny otázky, pomáhali žákům, bedlivě dohlíželi na bezpečnost práce při provádění pokusu. Kurz byl pro některé žáky inspirativní z hlediska blížící se volby jejich budoucího kariérního zaměření.

Nejpočetnější třída 8. B se z důvodu omezené kapacity laboratoře zúčastní kurzu v jiném dostupném termínu. Eva Machálková
Laura Stávková
Renata Němcová
Soňa Kašková