Školní družina v novém školním roce


V novém školním roce 2021/2022 máme v naší družině mnoho novinek. Především máme dvě nové herny, které budou využívat nejenom naší prvňáčci, ale i děti ze všech oddělení, které zůstávají v ŠD po 15. hodině.

Ve školní družině máme letos šest oddělení. Pro každé oddělení připravily paní vychovatelky nové celoroční hry plné zajímavých aktivit a soutěží. Děti si stejně jako i po minulá léta ozřejmí základy finanční gramotnosti, dopravní výchovy, také si prohloubí svůj vztah k přírodě a ekologii, k lidovým tradicím a zvyklostem, rozvinou své estetické cítění a manuální zručnost při výtvarných a pracovních činnostech, svou fyzičku posílí při různých sportovních činnostech. Zájemci z řad družinových dětí se mohou přihlásit do kroužků Papírového tvoření, Cvičení na gymnastických míčích, Hudebně – pěveckého nebo kroužku Karetních her, které nabízí naše paní vychovatelky.

První oddělení ŠD, které navštěvují žáci 1. A třídy, bude hrát letos hru Pohádkové dobrodružství za pokladem. V této družinové hře se děti pokusí zdolat nelehkou cestu za pokladem, kterou jim zkříží různé pohádkové bytosti. V rámci soutěží, tvoření, vědomostí a chování budou žáci průběžně odměňováni starodávnými groši, které poté vymění za hod kostkou, aby se tak mohli posunout na herním plánku. Setkají se s líbeznou princeznou? Nebo snad natrefí na lstivého loupežníka či zlého čaroděje? Nechme se překvapit. Dobrodružství v I. oddělení ŠD může začít.

Pro tento školní rok se děti druhého oddělení (1. B třída) vydají ve své celoroční hře Rok v tajemné říši pohádek a záchrana bájného městado tajemné země pohádek a pokusí se najít cestu k bájnému městu. Společnými hrami, soutěžemi a úkoly budou postupně odhalovat podmořský svět a pokusí se toto království zachránit. Nechceme dopředu prozrazovat název této země – to bude společným úkolem pro děti, aby na konci roku na něj přišly. Samozřejmě celý rok je budou provázet pohádky a jejich kouzelné postavičky, jak z českých, tak i ze zahraničních pohádek. Budou plnit různé pohádkové úkoly, hrát hry a nesmí zapomenout na pohádkové soutěžení.

Třetí oddělení ŠD (žáci 2.B a část žáků 2.A třídy) bude v družině prožívat Večerníčková dobrodružství. Už první dny se děti dozvěděly, že Večerníček letos slaví 56. narozeniny. Připomněly si, jak se vyvíjela Večerníčková znělka, byly překvapené, že už jejich babičky sledovaly černobílé večerníčky. Během školního roku si budou prostřednictvím her a soutěží připomínat známé i méně známé večerníčky, přitom se pokusí sbírat Večerníčkové bodíky a těšit se na pravidelné měsíční a pololetní Večerníčkové odměny.

Ve čtvrtém oddělení (2.C a část 2.A třídy) zahájily děti s velkým zájmem celoroční hru podnázvem Říše zvířat. Velmi je hra baví, neboť si samy hledají informace, fotografie a zajímavosti o konkrétním zvířeti, které si spolu zvolí. Při vyhledávaní informací dětem také pomáhají rodiče a prarodiče. Při první besedě o králi zvířat – o lvu se děti předháněly, kdo bude hovořit jako první a debatovalo se asi hodinu. Jako další zvířátko si vybraly kočku a už se těší, co si vyberou příště. Říše zvířat jako téma celoroční hry bylo ve čtvrtém oddělení dobrou volbou, neboť děti hra baví a navíc se učí kladnému vztahu ke zvířatům.

Pro letošní páté oddělení (3.A, 4.B a 4.C třídy) vymyslela jejich paní vychovatelka hru s antickou tématikou S Argonauty za zlatým rounem. Jelikož jsou už děti starší, ráda by je seznámila se starými řeckými bájemi a pověstmi. Zatím si děti kreslily úryvky příběhu, o tom, jak vzniklo zlaté rouno. Nyní čtou v části báje, kdy se Iáson vydává na strastiplnou cestu do Kolchidy pro zlaté rouno, aby se mohl stát králem místo svého strýce Pélia, který se na trůn dostal neprávem. Děti příběh velmi baví. Dozvídají se, jak se žilo v Antice. Pro zpestření příběhu jim část bájí bude paní vychovatelka číst v dimotiki (nová řečtina), poté si příběh společně přeloží. Děti čekají různé hry a soutěže uskutečněné venku. Seznámí se s antickým pentathlonem, budou bojovat proti všem strastem jako Iáson při cestě do Kolchidy pro zlaté rouno.

Celoroční hra šestého oddělení školní družiny Se Švédy Brnem provede žáky 3.B, 4.A a dvou 5.tříd putováním časem na území našeho města Brna od doby kamenné, železné, válečné doby se Švédy až po budoucnost. Během putování časem budou děti hrát na pravdu, budovat obce dané doby, dozvědí se, jak se lidé kdysi stravovali a oblékali, také o významu rostlin a živočichů v jejich jídelníčku. Na závěr svého putování se seznámí se zvyky a tradicemi, kulturou a sporty dané doby.

Kolektiv vychovatelek ŠD