Žáci se zdokonalují v angličtině na olympiádě


V lednu letošního roku proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce na ZŠ Arménská v kategorii 6. až 9. tříd. Žáci absolvovali poslechová cvičení a konverzaci ve dvojici na základní témata jako je rodina, domov, škola, cestování, sport, hudba, koníčky a zájmy, počasí a doprava. Popisovali také barevné obrázky a reagovali na otázky učitele.

V kategorii šestých a sedmých tříd se na třetím místě umístil Daniel Smrčka ze 7. B. Na druhé místo se dostala Mariana Maulénová ze 7. A. Na prvním místě se umístila Briana De Sousa Marquez ze 7. B, která postoupila do celoměstského kola olympiády v anglickém jazyce v Brně.

V kategorii osmých a devátých tříd se ve velmi vyrovnaném souboji prosadil Patrik Kalivoda z 9. A, postupuje tak do celoměstského kola olympiády v anglickém jazyce v Brně, kde bude reprezentovat naši školu. Na dalších místech byl Hubert Výhoda a Jiří Bartoš z 9. A. Vítězům gratulujeme!

Mgr. Jan Melichárek (učitel AJ)

Kategorie 7. tříd

Obrázek 1 z 2