Projektový den – Média


Dne 2. 2. proběhl na naší škole projektový den na téma Média. V rámci prvního stupně se žáci pohybovali ve svých třídách, příp. v ročnících, na druhém stupni si mohli vybírat různé dílny.

Různými formami práce se seznámili s typy médii, jejich prací, předáváním a poskytováním informací, hoaxy, dezinformacemi, bulvárem, sociálními sítěmi.