Adaptační pobyt Prudká 15. – 17.9. 2021 7.B, 8.A, 8.B, 8.C


Vyučující – Olga Švajdová, Jolana Hůrková, Jan Melichárek, Ivana Coufalová, Renata Němcová

Byl dobrý nápad jet hned na začátku školního roku na adaptační pobyt. Měli jsme tak důvod se do školy těšit. Jeli jsme tam hlavně proto, abychom se více sblížili se spolužáky ve třídě, ale i s žáky z jiných tříd a upevnili naše vztahy. Myslíme, že se nám to povedlo a zažili jsme na Prudké skvělé tři dny. 

Chatky byly moc útulné a hezké, počasí dobře vyšlo a po dlouhé době jsme si zase zasportovali.

Byli jsme losem rozděleni do devíti týmů. V každém týmu byli tedy žáci ze všech tříd, namícháni kluci i holky. Každý tým si měl vybrat název, kapitána a vymyslet hru, které se zúčastní všechny týmy. Za ty dva dny jsme hráli v těchto týmech opravdu hodně her – přehazovanou, přetahování lanem, semafor, štafetu, plank, šašek a král.

Jeden večer bylo společné posezení u ohně, opékání špekáčků a stezka odvahy, druhý večer pak diskotéka a vyhlášení pořadí týmů. Všechny týmy obdržely sladkou odměnu, tým na 1. místě dostal pizzu.

Byly to opravdu užité tři dny a jsme moc rádi, že jsme tam mohli jet. Máme skvělé zážitky, na které budeme dlouho vzpomínat. Už teď se těšíme na červnovou školu v přírodě.

Veronika Hašková, Karolína Říhová, Jolana Hůrková 8.A