Jsem jedinečný, protože…


Touto větou začínala jedna z aktivity pro děvčata a chlapce z 6. C v Pedagogicko-psychologické poradně pracoviště Sládkova v Brně Černých Polích. Žáci se zúčastnili programu Pospolu, který měl za úkol podpořit jejich spolupráci a vztahy v kolektivu. Zážitkovou formou se žáci vzájemně lépe poznávali posílili spolupráci a podpořili kladné vztahy v kolektivu.

V úvodní aktivitě žáci v náhodných skupinkách vytvořili z vlastních těl dopravní prostředek, kdy spolu velice dobře komunikovali a všem se podařilo přemístit své stroje na sjednané místo. V další pohybové hře se měli možnost o svých spolužácích dozvědět více informací a po přestávce proběhla stěžejní aktivita, náročná na pravidla a spolupráci celé třídy. Přestože se nezařadili mezi 25 % těch, kteří hru dokončili, do aktivity se zapojila celá třída, fungovali jako tým a dokázali se poučit z chyb. A jak tuto akci hodnotí žáci? Všichni se shodli na tom, že to byl příjemně strávený čas se třídou a já je musím všechny pochválit za to, že ke všem aktivitám přistupovali odpovědně. Věřím, že spolu zažijeme ještě spoustu pěkných akcí, ať už školních nebo mimo budovu školy.

Ivana Coufalová