Přednáška „Peníze, podvody, reklama, investice“


Dne 29. 4. 2024 se na naší škole uskutečnila přednáška, která měla za cíl seznámit žáky 8. a 9. ročníků s nejaktuálnějšími problémy v oblasti peněz, online podvodů, reklam a investic. Přestože začátek provázely komplikace související s dopravní situací kolem Brna, tak se nakonec akce velmi zdařila, žáci byli spokojeni, a především se dozvěděli spoustu zajímavostí z oblasti financí.

Přednáška byla velmi interaktivní, žáci se aktivně zapojovali do diskuzí ohledně vývoje peněz od dob směnného obchodu až po kryptoměny, rozebírala se inflace, její dopady, možnosti, jak se jí pomocí investování a spoření bránit. Stěžejní část přednášky tvořily finanční podvody. Přednášející se orientoval především na podvody v prostředí, které žáci znají nejlépe – podvody, s kterými se setkají na Instagramu, Tik Toku – dropshipping, různá letadlová schémata (např. XIXOIO) nebo podvody na online marketech. V neposlední řadě se prodiskutovala oblast reklam – jak nás ovlivňují a jak jim čelit. Žáci si sami na sobě zkusili, že se nejedná o pouhou teorii, ale že zásady marketingu fungují i na ně. Věřím, že si žáci do života odnesli spoustu důležitých znalostí a zkušeností, které budou pravidelně využívat.

Vojtěch Hanák