Karneval v ŠD


V pátek 8. 3. proběhl karneval školní družiny ve velké tělocvičně. Nejprve děti za doprovodu hudby vytvořily průvod, kde se mohly předvést v maskách. Následně bylo vybráno deset masek, které vynikaly svou originalitou. Tyto masky byly ohodnocené diplomem a drobnými cenami.

Drobnou sladkou odměnu mohly získat i ostatní děti, jelikož si paní vychovatelky v rámci programu nachystaly různé pohybově dovednostní soutěže: skok v pytli, hod míčkem, skoky přes švihadlo a opičí dráhu. Závěr karnevalu ukončila diskotéka. Děti si užily plno zábavy a za rok se opět mohou těšit na příští karneval.

Petra Kunešová