Průvodce pro rodiče – Tik Tok


V minulých letech pravidelně zachycují nejrůznější poradny případy kyberšikany, které se odehrály v prostředí online služeb, přičemž mimo jinými dominuje TikTok. Tuto aplikaci v současnosti využívá měsíčně přibližně půl miliardy uživatelů z celého světa, patří k 6 nejstahovanějším aplikacím vůbec. 

TikTok používá také stále více uživatelů v ČR, a to především děti, přičemž TikTok častěji využívají dívky (např. poradna E-Bezpečí zachytila případy, ve kterých byly oběťmi útoku téměř výhradně nezletilé dívky). Veškerá videoprodukce, kterou děti (i dospělí) na TikTok umisťují, se v základním nastavení aplikace stává zcela veřejnou a snadno šiřitelnou.

Aplikace je velmi jednoduchá – nepotřebujete žádné uživatelské účty, máte okamžitý přístup ke streamu videí, vše lze snadno sdílet, lajkovat, komentovat, tagovat, uploadovat, aplikovat filtry apod.  Stejně jako u ostatních služeb, ve kterých děti cokoli osobního sdílejí, se i v prostředí TikToku objevuje celá řada problémů – od kybernetické agrese a kyberšikany, přes úniky či cílené nahrávání sexuálně laděného obsahu, různé druhy obtěžování, vydírání, zesměšňování apod.

Ačkoli má TikTok nastaven věkový limit 13 let (nemluvě o regulaci EU v rámci GDPR), je – stejně jako ostatní služby podobného typu – využíván podstatně mladšími uživateli. 

Podle výzkumů E-Bezpečí České děti v kybersvětě pak TikTok využívá 28% českých dětí, včetně těch ve věku 10-12 let.

V návaznosti na výše zmíněné si Vám dovolujeme zaslat letáček se základním popisem aplikace TikTok a přehledným souhrnem možností nastavení rodičovské kontroly.


Bližší informace ohledně nastavení lze najít např. zde