Exkurze žáků osmých ročníků na Střední průmyslové škole chemické


Tradiční prohlídka pro žáky osmých ročníků na SPŠCH se konala ve dvou termínech. V prvním termínu, který se konal 10.1.2023 navštívili školu žáci 8.A a 8.C. Žáci 8.B měli na prohlídku školy vyhrazen termín 16.2.2023.

V úvodu žáky milé paní učitelky a páni učitelé seznámili s chodem školy, a s možnostmi, které tato škola žákům nabízí. Následovala prohlídka laboratoří a motivačního centra. V motivačním centru studentky druhých ročníků naše žáky provedly po modelech jaderné elektrárny, spalovny, pivovaru, fotosyntézy i čističky odpadních vod. U každého modelu měly studentky připraveny výklad. Nakonec také byla možnost kvízu na dané téma, aby si žáci ověřili, kolik informací si zapamatovali, a kolik si jich v hlavě „odnesou“ domů. V laboratořích mikrobiologie si žáci zkusili poprvé pipetovat, nebo zjistili co to je, a jak použít „třepačku“ – u většiny bylo použití třepačky jedním z největších zážitků celé exkurze. V biologii prozkoumali svět pod mikroskopem, ve fyzice zase elektřinu. Nejvíce ze všeho však žáky zaujaly chemické pokusy. Pokusy byly jednoduché, ale velice efektní, jak si můžete prohlédnout ve fotkách.

Případní zájemci o studium se mohou mrknout na Den otevřených dveří online, či prozkoumat internetové stránky Střední průmyslové školy chemické v Brně.

Kristina Babincová