Bohunická kaplička


Volnočasové aktivity pro děti, díl. 11

Všichni, kdo bydlíte v Bohunicích, určitě znáte kapličku, která stojí mezi paneláky u Spodní ulice. Taková zvláštnost se jen tak nevidí, proto se pojďme dozvědět o této kapličce něco nového.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje se nachází na volném prostranství malého parčíku mezi panelovými domy v sídlišti Brno-Bohunice. Původně byla postavena na návsi malé rolnické obce v roce 1871, toto místo byl tedy střed vesnice, který se nazýval Morávkovo náměstí. Lidé se sem chodili modlit na bohoslužby. Kaple byla vždy majetkem obce a dodnes se v ní konají každoročně 5. července slavnostní bohoslužby. Při výstavbě panelového sídliště Bohunice, které známe dnes, byla kaple ohrožena, neboť jako nepotřebná měla být zbourána. Nakonec však historici a památkáři rozhodli, že ji zachovají. Vzhled tehdejšího náměstí se však výstavbou úplně změnil. Kaple je nyní ze všech stran obklopena paneláky. Poblíž kaple se nachází historická kamenná studna, která je nově opravena a opatřena železnou mříží.1

Teď už víme, jak to s touto kapličkou bylo. Kdo z Vás byl pozorný a chtěl by si zasoutěžit, může odpovědět na soutěžní kvíz a vyhrát sladkou odměnu, na kterou se může těšit po návratu do školy. Stačí správné odpovědi poslat na email zuzana.berankova@zsarmenska.cz. Nezapomeňte uvést svoje jméno a třídu. Hodně štěstí!


Otázky:

  1. Jak se nazývá tato kaplička, po kom nosí jména?

a) Kaple sv. Bartoloměje

b) Kaple sv. Cyrila a Metoděje

c) Kaple sv. Petra a Pavla

  1. Kdy se v kapli dodnes každoročně konají bohoslužby?

a) 5. července

b) 5. května

c) 7. listopadu

  1. Co se nachází poblíž kapličky?

a) obchod

b) parkoviště

c) studna

  1. Pamatuješ si, v jakém roce byla kaple postavena?

a) 1871

b) 1971

c) 2001

5. Jak se nazývalo náměstí, na kterém byla kaplička postavena?

a) Morávkovo náměstí

b) Moravcovo náměstí

c) Moravské náměstí


  1. SAMUEL, Pavel. Brno-Bohunice – kaple sv. Cyrila a Metoděje. Turistika.cz [online]. Praha, 2015 [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: https://www.turistika.cz/mista/brno-bohunice-kaple-sv-cyrila-a-metodeje/detail