Děkovná přáníčka


Volnočasové aktivity pro děti díl 7.

V tomto adventním čase se často ohlížíme za uplynulým rokem a přemýšlíme, v čem nás obohatil, co nám vzal, co bychom udělali jinak nebo co se nám povedlo.

Zároveň bychom si mohli vzpomenout na všechny, které jsme v uplynulém roce potkali a trávili s nimi čas. S dětmi jsme si vzpomněli i na pracovníky školy, jejichž práci občas bereme jako samozřejmost. Děti se například zamyslely nad tím, kolik práce se skrývá za tím, že si pochutnají na dobrém obědě ve školní jídelně nebo kdo uklidí všechny odstřižky na zemi, které zapomněly pod lavicí a kdo setře podlahy v šatně špinavé od zablácených bot.

Proto jsme se rozhodli vyrobit v jednotlivých odděleních školní družiny děkovná přáníčka, která snad udělají alespoň malou radost panu školníkovi, kuchařkám a uklizečkám, které se o nás celý rok starají. Rádi bychom, aby věděli, že si jejich práce vážíme.