Dopravní výchova


Výukový program zaměřený na dopravu byl skvělým způsobem, jak seznámit prvňáčky s důležitými pravidly silničního provozu.

Naši malí školáci si tento den opravdu užili! Interaktivní přístup instruktorky a praktické ukázky zaujaly všechny účastníky. Děti měly možnost si vyzkoušet správné chování na přechodu pro chodce, stát se dočasnými řidiči nebo chodci ve vytvořených dopravních situacích. Děti se s nadšením a zájmem zapojovaly do všech aktivit.

Program nám nejenom poskytl příležitost zlepšit bezpečnost našich dětí v dopravě, ale také přinesl spoustu radosti a zábavy.

                                                                                                          Nováková a Součková