Březnové preventivní programy


Minulý týden se u nás ve dnech 28. a 29. března uskutečnily hned dva preventivní programy.

První program s názvem Pobavme se o alkoholu byl určen pro žáky všech tří osmých ročníků. Cílem tohoto oblíbeného programu je žáky seznámit s rizikem pití alkoholu. Žáci se na zajímavé přednášce mohli ptát na vše, co je o tomto tématu zajímalo, mnohdy pokládali i záludné otázky, se kterými si ale přednášející vždy hravě poradil.  V souvislosti s tímto programem doporučujeme i internetové stránky www.pobavmeseoalkoholu.cz, kde najdou žáci, učitelé i rodiče důležité a zajímavé informace k tomuto tématu.

Další přednáška, tentokráte pro všechny šesté třídy, byla zaměřena proti kouření a je součástí projektu Proč říci NE cigaretám, který zastřešuje Jihomoravský kraj.  Hlavním cílem projektu je prevence vzniku a rozvoje závislosti na tabáku u dětí a mladistvých. Autoři projektu předpokládají, že nejúčinnější prevencí vzniku závislosti na tabáku je zvýšení informovanosti o této problematice. Odborná zdravotnická pracovnice se zkušenostmi s léčbou této závislosti a bohatými zkušenostmi s léčbou nemocí spojených s kouřením poskytla žákům komplexní informace vztahující se ke škodlivosti užívání tabákových výrobků. Na konkrétních příkladech rovněž vysvětlila dopad této závislosti na zdraví a život člověka. Žákům našich šestých ročníků se přednáška velmi líbila, měli zajímavé dotazy a naopak byli také pochváleni paní lektrorkou za vzorné chování a aktivní přístup k tématu.

S oběma preventivní programy jsme spokojeni nejen my, ale i naši žáci, což je to nejdůležitější, a proto budeme ve spolupráci pokračovat jistě i příští rok.

Monika Komárková

školní metodik prevence