Projekt Trenéři do škol


Naše škola se zapojila do projektu Podpora činnosti kvalifikovaných trenérů a animátorů pohybových aktivit na 1. stupni ZŠ (Trenéři do škol), který zajišťuje p. Filip Juda (předseda spolku Malý fotbal Brno).

Projekt má za cíl zatraktivnění pohybu žákům na 1. stupni základních škol, kdy s hodinami tělesné výchovy učitelům vypomáhají kvalifikovaní trenéři a trenérky. Partnerem projektu je Statutární město Brno.

V tomto pololetí se projekt bude týkat 1.A, 2.C (trenérka Bc. Pavlína Šmerdová), 1.B, 2.B (trenérka Bc. Věra Lenská).

Bližší informace budou představeny dne 27. 11. na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách.